FIBERBRUDD: I forbindelse med anleggsarbeid i dette området er en fiberkabel gravd av. Redaktør Fred C. Gjestad er kritisk til at ikke Telenor har alternativer i området. Foto: Elisabeth Johnsen

«Dette er ikke bra nok: Internett er blitt samfunnskritisk»

«Ordføreren lovet å følge opp manglende reserveløsninger for ett år siden. Nå er det internettbrudd igjen. Hva har skjedd?», spør redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren.

Så har det skjedd igjen. Internettkabelen i bakken fra Årnes har fått en smell og tusenvis er uten internett. Bare ett år siden forrige gang.

Det er rett og slett ikke bra nok!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I slutten av januar i 2022 ble en internettkabel gravd over i Ullensaker. Det gjorde at flere tusen i Nes ble stående uten internettforbindelse. Den gang endte saken opp i kommunestyret og ordfører Grete Sjøli lovet å ta saken opp til høyeste myndigheter. Fem år tidligere, i 2017 skjedde akkurat det samme.

Telenor, som er Norges største leverandør av bredbånd, er fortsatt bare en gravemaskin fra å ikke kunne levere bredbånd til Nes.

Telenor mener altså, basert på svaret de ga i fjor, at Nes er såpass langt ut i deres nett at det ikke er verdt kostnaden å ha alternative løsninger. Innen IT-sikkerhet er «redundans» et nøkkelord. Det vil si at det er reserveløsninger som overtar når hovedlinja går ned. Det er selvsagt slik at vi forstår at en leverandør kan ikke ha reserveløsninger fram til ethvert hjem. Men når vi vet at det er mange alternative fiberforbindelser fram til Årnes, er det merkelig at ikke Telenor benytter en av disse for å få på plass reserveløsninger.

I fjor tok politikerne dette på alvor og politikere fra både Høyre og Arbeiderpartiet stilte et spørsmål i kommunestyret om internettsikkerheten. Ordfører Grete Sjøli lovet at hun skulle ta dette opp med sentrale myndigheter. I protokollen fra kommunestyremøtet i fjor står det at svaret skal «legges på saken». Men det er uteblitt. Svaret er ikke å finne i protokollen, så det er ikke mulig å se hva som er svart.

Nå er det på sin plass at ordføreren følger opp det hun lovet skulle gjøres for ett år siden. Ifølge einnsyn har både statsforvalteren, kommunaldepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mottatt brevet i mai i fjor. Spørsmålet er hvordan det er fulgt opp videre? Har de svart ordføreren, og hva har hun gjort med det eventuelle svaret?

En stabil internettforbindelse er blitt å regne for kritisk infrastruktur. Det er ikke slik at det er et overskuddstilbud, det er blitt helt sentralt i hverdagene våre. Alt fra nyhetskonsum til banktjenester gjennomføres nå over internettlinjer. Da er det grunn til å forvente at de fungerer. Spesielt i tettbebygde strøk må vi kunne forvente at det ikke går ett døgn før de får tilbake internettforbindelsen.

Denne gangen gikk det heldigvis relativt raskt å få fikset problemet. Det er samtidig en påminnelse av hvor sårbare vi er. Kravet fra i fjor bør gjentas: Det er behov for en mer stabil forbindelse sentralt på Årnes. Offentlige myndigheter må kreve at private aktører leverer høy nok kvalitet på samfunnskritiske områder. Hvordan skal kommunale myndigheter sørge for at dette blir ivaretatt?