Jan-Henrik Karlsen, kommunalsjef helse og velferd, skriver i dette leserinnlegget hvordan kommunen arbeider for å bli bedre på å rekruttere og beholde utdanningsbakgrunner som kommunene sliter med å rekruttere. Foto: Trond Rasmussen

«Svært lite dekkende å si at kommunen bruker sykepleier som oppvaskhjelp»

På sykehjemmet er det slik at det hender at sykepleiere tar oppvask når de er en del av grunnbemanningen i en gruppe. Men sykehjemmet forsøker jo å prioritere rett kompetanse til de ulike arbeidsoppgavene, skriver kommunalsjef Jan-Henrik Karlsen i dette leserinnlegget.

En del av en ganske fersk enighet mellom våre sykepleiere på sykehjemmet og administrasjonen i kommunen, er å redusere andel stillinger som skal besettes av sykepleiere. Det gjør at sykepleierne mer enn før prioriteres til faglige oppgaver de ønsker. Endringen gir også en fin anledning til mer å satse på den solide faglighet vi har gjennom helsefagsarbeidere og hjelpepleiere. Det er en faglighet som kan videreutvikles og som kan bety at de får økt ansvar. Selv om Nes eventuelt reduserer andel stillinger som er øremerket sykepleiere, vil vi sannsynligvis likevel har en høyere andel sykepleiere i hjemmetjeneste og sykehjem enn gjennomsnittet av norske kommuner.

Les også
– Det er ingen som utdanner seg innenfor sykepleie for å ta oppvasken

Tradisjonelt har profesjonene i helse- og velferdsområdet i kommunene vært opptatt av at de selv skal ha leder- og fagutviklingsrollene i tjenestene. Men å ha sykepleiere i alle i disse rollene kan oppfattes som å ta f.eks sykepleiere bort fra brukerne og over i ledelse. Dette er en problemstilling vi har hatt dialog om også med tillitsvalgte, men uten at det så langt er konkludert om å endre noe på dette.

I gårsdagens Raumnes er det gitt et kort og grovt bilde av hvordan kommunen arbeider for å bli bedre på å rekruttere og beholde utdanningsbakgrunner som kommunene sliter med å rekruttere, men det er ønskelig å tydeliggjøre hva som ligger i dette. En del av vårt arbeid på området er noe av det som sykehjemsledelsen oppsummerer slik:

•Vi har tatt nye bilder til annonsering som bedre fanger oppmerksomheten

•Vi har jobbet med å forbedre utlysningstekst i samarbeid med HR.

•Vi har økt rekrutteringstilskuddet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Vi har lagd nye turnuser der det er lagt inn faste felles sykepleie-fagdager og også individuell tid til fagutvikling.

•Vi har jobbet ut bedre rutiner for mottak av nyansatte med bl.a fadderordning og bedre sjekklister ved opplæring.

•Vi har lagd forbedret forløp for studenter i praksis for å bedre rekruttere de etter endt utdannelse.

•Vi har omorganisert sykepleietjenesten og opprettet sykepleierpool der et team av sykepleiere brukes mer målrettet mot sykepleieoppgaver, nettopp for å bedre utnyttelsen av sykepleiekompetansen og bruke rett kompetanse på rett sted. I den forbindelse vil også fagarbeiderne få brukt sin kompetanse på en bedre måte. Oppstart for dette er 20 juni.

•Vi sørger for kompetanseheving for både sykepleiergruppa og fagarbeidergruppa.

I tillegg er det planlagt møte med virksomhetslederne, HR og tillitsvalgte 12.mai for å se på ulike andre incentiver for å beholde og rekruttere høyskolepersonell.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er svært lite dekkende for realitetene å si at kommunen bruker sykepleier som oppvaskhjelp. På sykehjemmet er det slik at det hender at sykepleiere tar oppvask når de er en del av grunnbemanningen i en gruppe. Men sykehjemmet forsøker jo å prioritere rett kompetanse til de ulike arbeidsoppgavene, så dette er ikke en stor del av oppgavene til sykepleierne. Hvordan dette er i hjemmetjenesten er det redegjort for i et leserinnlegg som en av avdelingslederne søker å få inn i Raumnes.

Jan-Henrik Karlsen

Kommunalsjef helse og velferd