Det er ikke panikk å ta hensyn til de mest virus-utsatte

Koronaviruset sprer seg slik realistiske prognoser har varslet, og preger i stadig sterkere grad både nyhetsbildet og vår hverdag.

De mange tiltakene som nå iverksettes rundt koronaviruset er ikke panisk og hysterisk. Det dreier seg om å bevisstgjøre oss alle til ta medansvar for at de mest sårbare blant oss ikke blir smittet.

«En vanlig sesonginfluensa har like stor dødelighet som koronaviruset», er en refleksjon vi ofte hører når utbredelsen av koronaviruset ufarliggjøres. Isolert sett kan det være riktig, men det er likevel et svært dårlig argument for å ta lettere på risikoen for virusspredning. Konsekvensen av en så snever tankegang kan være alvorlige for enkeltmennesker blant oss.

«Smittevern er et solidaritetsprosjekt», som Aftenpostens kommentator Joacim Lund så treffende sa det i NRK Ukeslutt i helgen.

De fleste blant oss vil tåle greit både en sesonginfluensa og å bli smittet av koronaviruset. Men så egoistisk må vi vokte oss vel for å tenke. For mennesker med kroniske hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdom, kreft eller høyt blodtrykk, er situasjonen helt annerledes. Det samme gjelder alle over 65 år. For disse gruppene er risikoen stor for et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset. Det er nettopp disse vi alle har et ansvar for å ta ekstra hensyn til nå.

Solidaritetstankegangen er egentlig ikke så ulik vaksinestrategi. Dersom mange nok vaksineres, vil spredning av smitte reduseres radikalt, og vi oppnår det som på fagspråket kalles flokkimmunitet. Når vi som i dette tilfellet ikke har noen vaksine, bør vi være ekstra aktsomme.

Fakta om spredning av koronaviruset

• Koronaviruset sprer seg stadig, og tirsdag morgen 10.03.2020 var det registrert 114.151 smittetilfeller og 4.012 dødsfall fordelt på 105 land og territorier. 62.369 av dem som har fått påvist smitte, er siden friskmeldt.

Disse er hardest rammet:

• Kina, unntatt Hongkong og Macau: 80.754 smittetilfeller, hvorav 3.136 døde

• Italia: 9.172 smittet, 463 døde

• Iran: 8.042 smittet, 291 døde

• Sør-Korea: 7.513 smittet, 54 døde

• Frankrike: 1.412 smittet, 25 døde

• Japan: 420 smittet, 12 døde (i tillegg til over 700 tilfeller fra cruiseskipet Diamond Princess i Yokohama)

• USA og Canada: 679 smittet, 27 døde

• Afrika: 99 smittet, 1 død

• Latin-Amerika og Karibia: 93 smittet, 1 død.

• I Norge er 227 smittet, i Sverige 261, i Danmark 113, på Island 50 og i Finland 40.

Kilder: AFP, WHO, Johns Hopkins CSSE, NTB

Et masseutbrudd har også mange andre alvorlige konsekvenser. Det ser vi nå i Italia, hvor 15 millioner mennesker er satt i karantene og mange samfunnsfunksjoner er lammet. Når skoler og barnehager stenges, blir ringvirkningene svært alvorlige. I Norge har vi fortsatt en god mulighet til å unngå denne situasjonen.

I tillegg til lojalt å etterleve alle offentlige tiltak, dreier det seg altså om å ta et personlig ansvar for å hindre spredning av smitte. Det er egentlig ganske elementært, men mange trenger likevel en påminnelse om å utvise ekstra god håndhygiene og ta nødvendige forholdsregler når man hoster eller nyser. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Å løfte i flokk og ta hensyn til de svakeste, er vi gode på her i Nes.