Derfor bør vi hilse denne skolen velkommen

«Vi må ikke glemme at noen elever, av ulike årsaker, ikke finner seg til rette i den offentlige nærskolen», skriver nyhetsredaktør Trond Rasmussen i denne lederen om den nye friskolen i Nes.

Etter en årelang prosess med opptil flere skjær i sjøen, åpner Romerike International School (RIS) på Neskollen om noen dager dørene for elever og lærere. Det er det grunn til å feire.

Les også
Nærmer seg åpning: – Vi skal bygge bånd på tvers

Det er i hovedsak tre måter å forholde seg til innslaget av såkalte friskoler i en kommune som vår. Man kan velge å være prinsipielt mot, slik enkelte godt ute på venstresiden gjerne er. Man kan av prinsipp velge å applaudere et hvert ikke-offentlig initiativ og nyetablering, slik liberalister som regel gjør. Eller man kan innta en pragmatisk holdning, der man betrakter skoler som RIS som nyttige supplement til den offentlige skolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
SISTE: 750 lærere vil jobbe for Will

Raumnes er enig med dem som plasserer seg i den tredje kategorien. Skolene bør i all hovedsak være offentlige. Den norske fellesskolen, der barn fra alle samfunnslag og med ulike bakgrunner går sammen på skolen, har vist seg å være en suksess. Det binder oss sammen og er med på å skape forståelse for mangfold og annerledeshet. For mange friskoler innenfor et konsentrert område kan føre til større klassedeling mellom barn.

Les også
Snart kommer lærerne, men først trenger de et sted å bo

Heldigvis er ikke det noen fare i Nes. RIS blir kun den andre friskolen i kommunen vår. At den er lokalisert på Neskollen, er bra. Den utfordrer eller truer på ingen måte den offentlige skolen. Tvert om: RIS avlaster den allerede overfylte Neskollen skole. Av totalt 149 søkere så langt, kommer 120 fra Nes. Det forteller at det er et behov der ute.

Det kan være mange grunner til at foreldre søker barna sine til RIS. At mye av undervisningen foregår på engelsk, er én ting. Viktigere er det at skolen representerer et tydelig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Og så skal vi heller ikke glemme at noen elever, av ulike årsaker, ikke finner seg til rette i den offentlige nærskolen. Det kan dreie seg om mobbeproblematikk eller annet som gjør at eleven er utilpass.

I slike tilfeller kan en friskole være et alternativ og en ny start.