Fred C. Gjestad

Da informasjonsbehovet eksploderte

Aldri før har så mange lest Raumnes. Vi skal fortsatt gjøre vårt beste for å vise oss tilliten verdig fra våre lesere, både nye og gamle.


Vi har invitert nesbuer til å skrive om deres opplevelser fra året med korona-utbrudd. Dette er en av tekstene i den serien. Les alle tekstene her: https://www.raumnes.no/korona-aret/

12. mars ble uten tvil et vendepunkt for hele den norske pressen, slik det ble for hele landet. Vi som jobber i såkalte redaktørstyrte media opplevde at det norske folk over natten vendte seg til oss for å få fylt et enormt informasjonsbehov. Slik var det også for oss i Raumnes.

For da Erna Solberg 12 mars i fjor holdt pressekonferanse og lanserte de strengeste tiltakene siden krigen, visste få hva det skulle innebære. Skoler skulle stenge, arbeidere skulle ha hjemmekontor, arbeidsgivere permitterte. Tiltakene og konsekvensene var mange. Spørsmålene var enda flere og svarene var det få som satt på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi opplevde at nesbuene søkte til oss for å få informasjon. Nettrafikken til Raumnes skjøt i været og våre journalister har jobbet sent og tidlig for å stille spørsmålene på vegne av våre lesere. Gjennom hele dette koronaåret har nesbuene søkt til Raumnes for å finne svar. Når vi gjør opp regnskapet så ser vi at vi har fått mange nye abonnenter. Aldri før har flere nesbuer abonnert på Raumnes. Aldri før har så mange lest avisen digitalt. I løpet av ett år har nettrafikken til Raumnes mer enn doblet seg.

Vi i Raumnes vil takke for tilliten fra våre lesere. Det er for dere vi skriver våre artikler og lager avis. Lovnaden vår er at vi skal gjøre vårt ytterste for å være den tilliten verdig. Vi skal fortsette å lage en god, interessant og informativ lokalavis som skal bidra til å verne om vårt lokalmiljø.

Ett grep vi gjør nå i anledning ettårsmarkeringen for koronakrisen, er at vi har invitert våre egne journalister og ulike nesbuer til å fortelle hvordan koronaåret har påvirket den enkelte. De neste dagene vil vi publisere disse artikler der nesbuer med egne ord forteller om sitt korona-år.

Gjennom alle disse tekstene ser vi at krisen har påvirket oss alle ulikt. Men felles er at vi nå er lei og vi lengter tilbake til en normal hverdag.