Vi burde få lov å bruke den i friminuttene og spisefri., skriver Hanna Emilsen i dette leserinnlegget. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix Foto: Thomas Brun

Burde vært lov med telefon på skolen!

«Hvorfor er egentlig skolene så strenge regler på akkurat dette med telefon? Det skader jo ingen å bruke telefonen i friminuttene og i spisefri», skriver Hanna Emilsen i dette leserinnlegget.

Det burde være lov med telefon på skolen! På Vormsund ungdomsskole har de denne regelen: Det er sånn at hvis man blir sett med telefonen får vi anmerkning og melding med hjem. Vi burde få lov å bruke den i friminuttene og spisefri. Tror mange hadde blitt glad hvis det hadde skjedd. Veldig mange andre får bruke telefonen i sin skoletiden, da burde alle skoler vært sånn. Det hadde vært veldig bra å få brukt telefonen i skoletiden og få fokuset på noe annet enn bare fag. Hva er egentlig farlig med å bruke telefonen?

Ung i Nes

Dette leserinnlegget er et leserinnlegg i serien «Ung i Nes», der unge nesbuer setter ord på det som betyr noe for dem. Dette leserinnlegget er ett av flere som er skrevet av elever ved 8. trinn på Vormsund ungdomsskole.

Kan telefonen bli brukt i spisefri og i friminuttene hvis man følger visse regler? Relevante regler er at man ikke tar bilde av andre uten lov. Det hadde vært lurt med en liten pause. Det er da vi har på en måte «litt fri fra timene» og da burde det vært lov å se på telefonen litt. Tror det er bra å få tankene sine på noe annet. Veldig mange unge blir veldig stressa for lekser og prøver, og føler at de må prestere bra hele tiden. Hvis vi får brukt telefonen på skolen tror jeg at tankene våre hadde vært litt mindre stressende, når du får en liten pause. Det går jo ikke ut over karakterene dine hvis man får en liten pause fra timene.

Når man bruker telefon er det sosialt. Vi kan prate med andre som for eksempel er i andre klasserom eller på andre skoler. Man kan ringe andre på FaceTime og se personen gjennom skjermen, og se personen ansikt til ansikt. Tror det også er lurt at ungdommer lærer seg hva som er lurt å gjøre på nett og ikke. Så derfor burde det vært lov med telefon på skolen for å skjønne hva som er greit og ikke.

Tror veldig mange hadde blitt glade for å få bruke telefonen på skolen. Det er jo noen andre skoler i Norge som får bruke telefonen på skolen, og da mener jeg det burde vært likt for alle skolene i Norge. Mange unge føler at det kan være urettferdig hvis andre skoler får bruke telefon, men ikke din skole. Hva er egentlig galt med å bruke den i skoletiden? Noen skoler er veldig strenge på dette med telefonbruk, de gir deg anmerkning eller melding med hjem. Hvorfor skal det være så strengt egentlig?

Elevene fortjener også å bli hørt. Mange lærere vil ikke ha det fordi da ser ungdommen bare på telefonen, men jeg synes vi fortjener å få lov til å se på den, vi sitter jo i timen og hører på hva lærerne har å si, da burde de også høre på hva vi vil. Vi har også rettigheter. Lærerne burde gi det en sjanse. Tror at de tror at ungdommer gjør masse dumt på nett, men hva hvis det faktisk går bra?

Dette leserinnlegget handler om tillatelse til å bruke telefon på skolen. Jeg synes det burde vært lov. Telefon er egentlig veldig sosialt, men veldig mange voksne kan mene at det er usosialt. Hvorfor er egentlig skolene så strenge regler på akkurat dette med telefon? Det skader jo ingen å bruke telefonen i friminuttene og i spisefri. Elevene burde fått inn sin stemme i dette. Veldig mange skoler rundt om i Norge får bruke den, men hvorfor får ikke akkurat vår skole lov?

Hanna Emilsen, Vormsund ungdomsskole