Statsminister Jens Stoltenberg oppfordret til å både ta krisen på alvor, og samtidig ikke krisemaksimere, da han holdt nyttårstale 1. januar 2009. Redaktør Fred C. Gjestad oppfordrer formannskapet til det samme når de starter budsjettforhandlingene tirsdag. Foto: Erlend Aas / NTB

Budsjettråd til formannskapet: «Hør på Jens Stoltenberg»

Redaktør Fred C. Gjestad oppfordrer formannskapet til å ta med seg statsminister Jens Stoltenbergs oppfordringer fra 2009.

Nå skal Nes-politikerne inn i et av årets mest krevende og viktigste møter: Neste års budsjett. De skal bestemme hvordan neste år blir, og det i en verden der mye har endret seg det siste året.

Da Jens Stoltenberg holdt nyttårstalen ved utgangen av 2008 sto verden overfor den største krisen siden andre verdenskrig. Budskapet fra vår daværende statsminister var en blanding av at vi må ta krisen på alvor og at vi samtidig må unngå å svartmale situasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«På den annen side må vi ikke svartmale eller bli unødvendig usikre og pessimistiske. Pessimismen kan lett bli selvforsterkende. Derfor er det viktig å holde fast ved alt det som er positivt …» sa Stoltenberg den gang.

Ny krise

Nå er verden inne i en ny krise. Tirsdag kveld skal formannskapet diskutere kommunedirektørens budsjett for 2023. Budsjettforslaget som er lagt fram er stramt, men ikke et katastrofebudsjett. Nå er det opp til politikerne hvordan de skal forholde seg til kommunedirektørens forslag.

Det er slett ikke dumt å ha med seg ordene til Arbeiderpartiets daværende leder. Den gang var det en finanskrise, nå er det mer en råvare-krise. Da var rentene på veg nedover, nå er de på veg oppover. Men selv om de bakenforliggende årsakene er ulike, blir effekten på enkeltpersoners lommebok den samme.

Og igjen er det de svakeste blant oss som rammes hardest.

Stø kurs

Selv om det er valgår i år, er det grunn til å oppfordre Nes-politikerne til å holde stø kurs. Dette er ikke året for de store krumspringene. Dette er ikke året for de store satsingene. Når det stormer rundt oss, må hovedprioritet være å fortsette på den linjen vi er på.

Samtidig som dette ikke er året for å sette i gang en rekke gode prosjekter, så er det også viktig å holde god fart i det vi allerede har. I 2023 er det kanskje viktigere å sørge for vedlikehold av det vi har, framfor å bygge nytt.

Framtiden ser ikke bekmørk ut. Det er mange positive signaler fra næringslivet. De mest optimistiske mener vi er over denne krisen allerede før sommeren. Politikerne i Nes bør derfor ikke stramme inn livreima så hardt at vi ødelegger gode tilbud.

Gass og brems

Når formannskapet møtes tirsdag kveld, har de den vanskelige oppgaven å la krisen i økonomien prege budsjettet. Samtidig må de i så stor grad som mulig unngå at det blir kutt på områder som vil være skadelig for innbyggerne på lang sikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det blir nesten som å kjøre bil på glatt føre: Det krever en perfekt balanse av gass og brems. Ikke minst må også hastigheten være tilpasset føreforholdene.

Redaktør Fred C. Gjestad oppfordrer til å høre på Jens Stoltenbergs tale fra 2008.