Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Blomsterbukett

Jeg vil gjerne gi en blomsterbukett til samtlige leger og helsepersonell på Apotekergården legesenter!

Når behovet for akutt helsehjelp melder seg, så er det godt at vi kan kontakte dere for å få hjelp. Lege kommer hjem, og pasient/pårørende føler seg trygg. KAD på sykehjemmet i tre dager. Hjemmetjenesten er på plass.

Dette gjør at jeg som pasient bli ivaretatt på best mulig måte.

En bukettt også til frisør Turi Anett som kommer hjem til meg og holder frisyren i orden. Fysioterapeut Gro hjelper meg med å holde meg i gang. Det er godt å bo i Nes kommune.

Stor takk til dere alle sammen – dere er helt fantastiske.

Anna-Britt Stenshjemmet