Vaksinering: Forbereder vaksinering i Nes. Foto: NTB

Behov for gjennomgang av prioriteringslisten

«Nasjonale helsemyndigheter bør åpne for en begrenset lokal mulighet til å utøve skjønn», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Skal helsemyndighetenes prioriteringsliste over hvem som skal få korona-vaksinen ha legitimitet, må det også være en tydelig logikk i hvem som skal få vaksinen først.

Les også
Slagrammede Svein (65) bak i vaksinekøen – tross flere sykdommer: – Blodig urettferdig

I en situasjon der etterspørselen er vesentlig større enn tilbudet, må det være klare kriterier for hvem som skal få tilgang til vaksinen. Det forstår de aller fleste. At unge og friske må vente er også nærmest en selvfølge, for de aller fleste. Det har også vært svært få som har stilt spørsmål ved at alder skal være en avgjørende viktig faktor.

Det som for oss virker vanskelig å forstå er skillet som gjøres mellom sykehjemsbeboere og andre som har alvorlige sykdommer. Det kan være andre som er sykere enn sykehjemsbeboere som bor hjemme.

Les også
Vaksineringen starter i dag – slik blir opplegget

I dagens avis skriver vi om alvorlig syke Svein Olsen. Han er 65 år, hjerneslagrammet og med flere underliggende sykdommer. Likevel må han vente til alle friske 75-åringer er vaksinert før hans tur kommer. Det er vanskelig å forstå.

Som vi tidligere har skrevet er det viktig at alle er lojale til den plassen de har fått i prioriteringsrekkefølgen. Det aller siste vi ønsker er at det er en den enkeltes frykt som blir avgjørende. Samtidig må det være rom for noen få unntak.

Det må være mulig å utøve et individuelt skjønn i spesielle tilfeller når det gjøres i samråd med fastlege og kommuneoverlege. Dette vil dreie seg om et svært lite antall mennesker.

Nasjonale helsemyndigheter bør åpne for en begrenset lokal mulighet til å utøve skjønn. En skjønnsmulighet bør inn i kriteriene, men på en så begrenset måte at ikke det belaster kommuneoverlegen ytterligere.