VIL BEVARE BAUTAPLASSEN: Bautaplassen tilhører kommunen, og skal også i framtida være et offentlig sted med plass til samme antall mennesker som i dag, skriver ordfører Grete Sjøli i dette leserinnlegget.

Bautaplassen

«Jeg kan forsikre om at de utbyggingsplanene som foreligger mellom jernbanen og elva ikke berører Bautaplassen», skriver ordfører Grete Sjøli i dette leserinnlegget.

I et «synspunkt» 27.april spør Rune Kaarud om Bautaplasen i framtida bare skal være et sted som kan romme rundt 50 personer som på 17.mai står som «sild i tønne». Og utfordrer meg på hva jeg mener om dette.

Jeg kan forsikre om at de utbyggingsplanene som foreligger mellom jernbanen og elva ikke berører Bautaplassen. Bautaplassen tilhører kommunen, og skal også i framtida være et offentlig sted med plass til samme antall mennesker som i dag. Jeg kjenner ikke til, og er ikke en del av, et politisk flertall som er villig til å ødelegge Bautaplassen. Den er viktig for meg, og den er viktig for Arbeiderpartiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg er enig med Rune Kaarud i at det er viktig at at politikere både bør se framover, ha visjoner, men ta viktige deler av historien med seg. I forbindelse med Bautaplassen og BaneNor’s ønsker om å bygge på eget område på oversiden av Høievegen er det nettopp det vi gjør.

Grete Sjøli, ordfører