«Jeg drømmer om en ridderdal med voksne riddere som alltid tar barnas perspektiv, uansett hva det vil koste», skriver Hilde Renate Bergly i denne kronikken. Bildet er fra Olavsfestdagene. Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX Foto: Knut Fjeldstad

Barnas beskyttere i rustning

«Jeg drømmer om å likne en ridder som forsvarer barna», skriver Hilde Renate Bergly i denne kronikken.

Gjennom arbeidet som diakon ønsker jeg å likne en advokat som stiller seg på den svakestes side. En av kjerneverdiene i diakonien er «Kamp for rettferdighet». Verdien kjennetegnes ved at man står på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem som rammes av fattigdom og urett. Spesielt ønsker jeg dette på vegne av barna. Jeg er mor og vet hvor avhengig barn er av at noen står opp for dem når det er nødvendig. Jeg høyner mitt ønske fra å minne om en advokat til en drøm om å likne en ridder!

«Ærlighet, mot og offervilje» heter det i Ridderdalen fra barne-tv-serien «Julekongen». Mot og offervilje kreves også som forelder eller om man som voksen ønsker å bety noe i barns liv. En voksen som ønsker å være med på å utgjøre forskjellen i barns oppvekst og utvikling, må ha noen ridderlige egenskaper i møte med utfordringer.

Jeg drømmer om en ridderdal med voksne riddere som alltid tar barnas perspektiv, uansett hva det vil koste. Raseri mot urettferdighet er noen ganger nødvendig om man stiller seg på den svakestes side. Ellers holder ridderen sverdet lavt og «sloss» ved hjelp av sin kløkt. Ridderen tåler å stå i det som skjer. Ridderen prøver helt til hun finner løsningen som hjelper.

Kunnskap og forståelse gir ridderen en skinnende rustning. Voksne kan se «de usynlige barna» ved å oppdage barn som er mye alene og mangler tillit, barn som tror at de skal klare alt selv. Det kan være små endringer som skal til for å skape positiv forandring i barns liv. Å gi barn og unge hvile og pauserom kan gi en essensiell forandring. Samtidig bør vi tilstrebe å være familier som inviterer inn og betyr noe for andre barn og deres familier. Når en voksen av og til deltar i leken med barn, kan man bokstavelig talt være en ridder i barnas øyne. Ved å leke med yngre søsken, kan man også bli en ridder for storesøsken som trenger litt fri. Ridderen viser seg også når den voksne kjører til trening og som på den måten hjelper til med litt struktur. Positiv endring er voksne som tar kontakt og tar ansvar for å holde kontakten. En voksen hjelper til med å sette ord på det vanskelige.

Jeg tror på å stille seg ved den svakestes side. Jeg tror på barna. Jeg tror at mot og offervilje er grunnleggende for å kunne ta et barns perspektiv, og for å verne om et barns framtid.

Tenk om alle kontorer, arbeidssteder og hjem i Nes ble små og større «borger» med samlinger av riddere. Jeg drømmer om at Nes som ligger nært til alt, men likevel er et eget herredømme, skal ta i bruk alle ressurser som er her. At Nes blir mer lik ridderverdenen, nemlig full av voksne riddere som er modige, ærlige og har en offervilje på vegne av barna som vokser opp her. Riddere som ser, hører og tar alle barn på alvor. Riddere som går sammen med dem et stykke på veien.

Herre, gjør meg til redskap for din fred! Slik starter en ridderlig bønn jeg ønsker å leve etter. Denne bønnen er skrevet av Frans av Assisi, en rikmannssønn fra byen Assisi i Italia, han levde på 1200-tallet. Han valgte å gi avkall på all sin rikdom og bruke livet sitt til beste for de fattige. Her er en del av bønnen:

«Herre gjør meg til redskap for din fred! La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tviler rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!»