«De unges perspektiv må veie tungt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Bildet er fra en av spillerne i 7-årsserien på FUVO. Foto: Nesfotballen Foto: Morten Heiberg

Barn og unge må beskyttes

«Det mye viktigere at de unge får delta i fritidsaktiviteter enn at voksne kan ta en øl», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Vi ser nå en smitteoppblomstring blant barn og unge i Nes som vi ikke har sett i løpet av hele det lange koronaåret vi har bak oss. Når vi nå står foran ytterligere innstramminger lokalt, så må barn- og unges interesser være det som veier tyngst.

Det er vanskelig å ha en bastant mening om hva som er rett medisin i de kommende ukene: Skal skoler stenges helt, skal butikker stenges, skal vi forby fritidsaktiviteter for unge? Det er ingen som vet nøyaktig hva som er de beste tiltakene for å bremse utbredelsen av koronaviruset.

Slik sett var det befriende å høre kommuneoverlegen i formannskapsmøtet sist fredag, der Unni-Berit Schjervheim ga uttrykk for en usikkerhet knyttet til å innføre munnbindpåbud, men at hun mente det samlet sett likevel var rett. Å ha en kommuneoverlege som ikke kommer med bastante svar, mener vi er en styrke i en tid der det ikke finnes noen fasiter.

Hvilke tiltak som blir iverksatt i Nes vil være en kombinasjon av nasjonale og lokale forhold. Vi skal være forsiktige med å mene noe bastant om tiltakene. Viktig er det uansett at vi alle følger de tiltakene som blir satt i verk. For det er mange mulige tiltak, og vi har en klar mening om hvilke interesser som er de viktigste:

Barn og unges interesser er det som må veie tyngst. Hvordan kan vi best mulig ivareta de unge gjennom denne tiden? Ikke bare ut fra et smittevernperspektiv, men ut fra at de skal ha en best mulig hverdag på alle mulig måter gjennom denne tiden.

Satt på spissen er det mye viktigere at de unge får delta i fritidsaktiviteter enn at voksne kan ta en øl på et utested eller få handlet på polet. Men er det nødvendig, bør vi nå lojalt akseptere ytterligere nedstengning. Vi er igjen der at vi må stole på at våre ledere tar gode valg på vegne av fellesskapet. Det er når vi trekker sammen at vi kan komme oss gjennom krisen.