VORMSUND BARNEHAGE: Anita Halten Løken, daglig leder ved barnehagen, og resten av personalet ønsker å å fortsette å være en viktig bidragsyter til å gi barn og og foreldre et mangfold av barnehagetilbud av høy kvalitet. (Arkivbilde fra 2021). Foto: Heidi Wexels Riser

Avhengig av bedre rammebetingelser

«Da vi som privat enkeltstående barnehage må kjøpe alle tjenester på det private markedet, blir det umulig å få kostnadene på nivå med kommunens utgifter, da de har stordriftsfordeler», skriver personalet i Vormsund barnehage i dette leserinnlegget.

Viser til artikkel i Raumnes 3.mai 2022 om krise i Vormsund barnehage.

Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022 fremhever at personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre kvalitet i barnehagene. (Kunnskapsdepartementet 2017). Vormsund barnehage har gjennom mange år hatt et stabilt personale med god faglig kompetanse og utdanning. Barnehagen har vært driftet som foreldreeid, ideell barnehage gjennom 29 år, og barnehagens inntekter kommer barna til gode. Gjennom flere år med lave tilskuddssatser har barnehagen brukt opp sine oppsparte midler. En nedleggelse er lite sannsynlig, men dersom tilskuddssatsen ikke økes vil det være nødvendig med en overtakelse av drift.

Som det fremkommer av avisartikkelen, ligger Nes kommunes tilskuddssatser på 172. plass av 181 kommuner, undersøkt av PBL. Hadde Vormsund barnehage med sine 60 barn ligget i Eidskog kommune og ikke i Nes, ville barnehagen hatt nesten 1.3 millioner kroner mer i driftstilskudd i 2022 enn vi har i dag. Da ville vi kunne puste med magen, i trygg forvissning om at de gode barnehage- og arbeidsplassene her har en fremtid.

I avisartikkelen fremstår det som at de ansatte i Vormsund barnehagen har fått en stor lønnsøkning. Det er viktig å presisere at barnehagen har tariffavtale med PBL, som har tilnærmet like lønnssatser som kommunen. Tariffoppgjøret i 2021 var bra, og barnehagen er forpliktet til å følge minstelønnssatsene som ligger i tariffen. Vormsund barnehage har ikke mulighet til å påvirke lønnssatsene.

Det vi derimot kan påvirke er hvem som jobber i barnehagen. Pedagogers tariffavtale gir en vesentlig høyere lønnsutgift sammenlignet med fagarbeidere og assistenter. Vormsund barnehage har full pedagogdekning. Vi drifter i henhold til pedagognorm på 43 prosent pedagoger, i tråd med forskrift om pedagogisk bemanning. Nes kommune har derimot kun 36 prosent pedagogdekning og har i alle sine barnehager gitt seg selv dispensasjon fra den nasjonale pedagognormen.

Da tilskuddssatsene er basert på kommunens utgifter på egne barnehager, blir det nesten umulig for oss å drifte i henhold til forskrift. Tilskuddssatsene bygger på et mye lavere kostnadsnivå enn det som er realiteten for oss som drifter i henhold til forskrift om pedagogisk bemanning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da vi som privat enkeltstående barnehage må kjøpe alle tjenester på det private markedet, blir det umulig å få kostnadene på nivå med kommunens utgifter, da de har stordriftsfordeler. I tillegg blir våre driftsutgifter basert på dagens prisnivå, mens tilskuddssatsene er knyttet til kommunens utgifter to år tilbake i tid.

Vi i Vormsund barnehage ønsker å fortsette å være en viktig bidragsyter til å gi barn og foreldre et mangfold av barnehagetilbud av høy kvalitet. Men uten bedre rammebetingelser, er vi nødt til å be kommunen eller en større privat aktør om å overta ansvaret for barnehagen.

Personalet i Vormsund barnehage