NEGATIV: Over halvparten av jordsmonnet i Europa er forringet, og utviklingen er negativ, påpeker Ann Margaret Grøndahl i innlegget. Foto: Privat

«Avfallsdeponiet på Esval må trolig saneres»

En ny jordovervåkingslov (Proposal for a Directive on Soil Monitoring and Resilience) er på trappene. Formålet er å øke verdien av jord og bidra til et sunt jordsmonn med god jordhelse. Restaureringstiltak skal bringe jord med dårlig jordhelse tilbake til en sunn tilstand. Vitenskapen er tydelig på behovet for tiltak fordi over halvparten av jordsmonnet i Europa er forringet, og utviklingen er negativ.

Les også
Sikrer Flakstad- og Jødahlsmåsan: Bytter myr mot skog

Forurensede områder skal saneres. Myndighetene skal identifisere, undersøke, vurdere og pålegge virksomhetene å rydde opp. Arealforvaltning, vannforvaltning og skogbruk skal involveres i arbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Nes kommune vil det sannsynligvis være flere relevante områder. Et som peker seg ut er avfallsdeponiet på Esval hvor det siden begynnelsen av 1970-tallet har blitt tømt søppel. I starten ble alt av søppel tømt usortert på fyllplassen, deriblant et ukjent antall lastebillass med blant annet bilbatterier. Esval ligger nær Vorma. Sigevann fra fyllplassen vil lett kunne havne i Vorma og etter hvert i Glomma, som lenger nede brukes som drikkevann til mange på Nedre Romerike.

Les også
Slutter etter ett år som sokneprest – beskriver jobben som omfattende

Jordovervåkingsloven vil stille krav om snarlig sanering av forurensede områder, og fyllplassen på Esval bør stå høyt på en slik tiltaksliste.

Ann Margaret Grøndahl