Sportslig leder i Raumnes & Årnes håndball etterlyser hallplaner på Årnes. Bildet viser R&Å G14 Håndball i kamp. Foto: R&Å Håndball

«Årnes trenger desperat en større hall, en hall hvor den neste Nora Mørk kan spille sine første kamper og hvor bredden kan blomstre»

«Planer rundt utvidelse av tilbud på Årnes finnes ikke. Hva tenkes egentlig om de unge på Årnes?», skriver Eirik Rasmussen i dette leserinnlegget.

Kjære Nes Kommune

Utbyggingen av området rundt Årnes sentrum pågår for fullt og har pågått i høy hastighet i mange år. Tilflyttingen dette medfører skaper et enormt press på vårt flotte lokalsamfunn. Alt fra veikryss, legesenter og skoler er under press og det virker som det eneste som betyr noe er veien som skal få flest mulig raskest mulig til jobb i Oslo og tilbake til bopæl på Årnes.

Jeg er ikke selv spesielt interessert i hverken skolebygg eller E16, men jeg brenner veldig for den lokale barneidretten i bygda vår. Særlig håndballen. Selv med en pandemi som vi har kjempet oss gjennom vises det til rekordtall for antall unge i hallidrettene. Basket og Innebandy er mer populært enn aldri før og vi i Raumnes og Årnes Håndball har ikke hatt så mange unge aktive noen gang. Vi er alle i meget gode posisjoner om dagen og vi håper så klart å kunne fortsette å gi fullverdige tilbud til alle nye årskull som kommer til. Og får kommunen det som de ønsker så blir det mange nye fjes i bygda vår fremover.

Problemet med tilflytting er at det skaper flere innbyggere. Innbyggere med barn. Innbyggere som krever en viss standard fra sin kommune og sitt tettsted. Kommunen de betaler sin skatt til. Vi i frivilligheten står på gjennom hele året for å skape et best mulig tilbud for de som ønsker det. Det kommer vi til å fortsette å gjøre, men vi vet snart ikke hvor vi skal gjøre av de.

Hall i Vormsund er fint, så lenge man har foreldre som kan kjøre seg. Ny hall på Auli er fint, for de på Auli. Men planer rundt utvidelse av tilbud på Årnes finnes ikke. Hva tenkes egentlig om de unge på Årnes? Burde de ikke få drive med sine idretter nær der de bor?

Det er omtrent som å banne i kirka så klart å røre noe matjord i Nes, men i området mellom Nes Videregående og Runni Ungdomskole burde det kunne være plass og mulighet for å bygge både stor hall og ekstra fotballbaner (som også trengs). "Kundene" har vi nok av, både i form av idrett på kvelden, men også elever på dagtid. Alt fra barneskole til videregående hadde nytt godt av en sånn satsing. God kommersiell drift er nok heller ingen utfordring med f.eks. 3 baneflater hvis vi ser litt utenfor bygda vår.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Årnes trenger desperat en større hall, en som kan dekke behovet ekstra tilflytting til Årnes og områdene rundt vil skape de neste årene. En hall hvor unger kan føle mestring og hvor de kan utvikle seg med jevngamle. En hall hvor den neste Nora Mørk kan spille sine første kamper og hvor bredden kan blomstre.

Helst i morgen!

Eirik Rasmussen, Sportslig Leder, R&Å Håndball