Årnes gamle skole

Årnes skoles arkitekt

«Æres den som æres bør», skriver Kjell Aasum i dette leserinnlegget, der han viser at det er feil at Arnstein Arneberg har fått æren for Årnes gamle skole.

På Raumnes Historielags blå skilt på gamle Årnes skole blir det opplyst at skolens arkitekt var Arnstein Arneberg. Det viser seg å være feil.

I biografien til arkitekt Ivar Næss (1878–1936) står det at det var han som tegnet Årnes skole.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et referat fra Nes herredsstyres møte 18. november 1918 bekrefter dette: "Enstemmig besluttet at utbetale arkitekt Næss 800 kr for utført arbeide ved tegning mv. til Aarnes skole."

Vi siterer videre fra Romerikes Blads referat fra åpningsfesten i desember 1921:

"Men først og fremst vilde han (byggekomiteens formann Josef Gaarder) takke arkitekt Næss for hans straalende planleggelse. Han hadde all ære av dette byggverk."

I byggeregnskapet fra 1922 står det oppført et nytt honorar til Næss, 11.492 kroner.

I Norsk kunstnerleksikon (bind 3) nevnes også at Næss var Årnes folkeskoles arkitekt.

I likhet med sin svoger, Arnstein Arneberg, var Ivar Næss en av landets fremste arkitekter. Han hadde god utdannelse, blant annet studerte han ved Den kongelige tegneskole i Kristiania og ved Victoria and Albert Museum i London. Tidlig på 1900-tallet åpnet han privat arkitektpraksis i Kristiania. Det kan nevnes at Næss også har tegnet Udnes aldershjem, som sto ferdig i 1924.

«Æres den som æres bør»

Kjell Aasum

Artikkelen fortsetter under annonsen.