VUS: Vormsund ungdomsskole januar 2021. Foto: Raumnes

Alvorlig svikt av kommunen

«Grunnen til at saken har dratt ut, er at kommunen på gjentatte forespørsler fra Raumnes ikke har klart å dokumentere at NGIs innvendinger er ivaretatt i den endelige rapporten til Rambøll», skriver nyhetsredaktør Trond Rasmussen i denne lederartikkelen.

Ordfører Grete Sjøli anklaget i tirsdagens formannskapsmøte Raumnes for å villede i saken om kvikkleire og nye Vormsund ungdomsskole. Det er en alvorlig påstand, som vi tar avstand fra.

Les også
– Klarer ikke finne kvikkleire-dokumentasjonen

Pressens rolle i et fritt og opplyst samfunn er blant annet å gå makta etter i sømmene, for å sikre at viktige fellesskapsverdier ivaretas på en tilfredsstillende måte. I stedet for å angripe pressen som stiller kritiske spørsmål i en viktig sak, burde politikerne sørge for å trygge innbyggerne om at alt er på stell. Denne saken hadde vært løst for lenge siden, dersom kommunen hadde gjort jobben sin.

Les også
Lærere og elever i villrede: – Hva skjer?

Etter skredet i Gjerdrum begynte Raumnes - med åpent sinn og helt ordinære journalistiske metoder - å grave i saksdokumentene knyttet til den nye skolen. Vi ville sjekke om alt var gjort etter boka, før elever og ansatte tar skolen i bruk. Er det én ting Gjerdrum-tragedien har lært oss, er det at vi aldri kan være sikre nok.

Fra vår side handler det ikke om å forsøke å «ta» verken politikere eller kommuneadministrasjonen, men om å få klarhet i om skolen er trygg.

Les også
Kommunen klarer ikke svare på om godkjent-rapport finnes

Det vi fant overrasket oss. Det var Rambøll som laget den siste og største geotekniske vurderingen av grunnforholdene. Og Rambøll mente det var trygt å bygge skolen.

Men en hittil ukjent rapport fra NGI, som i 2016 gjennomførte en såkalt tredjepartskontroll, inneholdt kritiske bemerkninger til Rambølls rapport. Kritikken gikk på både metodikk og innhold. NGI skriver at det er gjort funn av kvikkleire og at de ikke kan utelukke at det ligger et sammenhengende belte av kvikkleire under skolen.

Vi fikk bekreftet at NGI-rapporten aldri har vært lagt frem for politikerne.

Les også
Høyre spør om grunnforhold

Innholdet i rapporten stod i kontrast til budskapet fra ordfører og varaordfører, som i Raumnes 6. januar kategorisk slo fast at det ikke er kvikkleire under skolen. Den informasjonen hadde de trolig fått av egen administrasjon.

Og la det være sagt: Vi klandrer ikke politisk ledelse for at de støtter seg på råd og informasjon fra sine administrative baktropper.

Tvert om. Det er det eneste rette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NGIs innvendinger skal ivaretas i Rambølls endelige rapport. Det skal med andre ord finnes en rapport eller bekreftelse, der NGI gir sitt godkjent-stempel på at det er trygt å bygge.

Til syvende og sist er det kommunen som byggherre som sitter med ansvaret for at alt er gjort på riktig måte.

Les også
De faglig uenighetene om grunnforholdene var så dype at direktoratet ble bedt om å mekle

Kommunen har vært kjent med den faglige uenigheten. For kommunen ba på et tidspunkt Rambøll ta saken til NVE, som er overordnet organ underlagt Olje- og energidepartementet, og sentral i beredskapen mot ras i Norge.

Grunnen til at saken har dratt ut, er at kommunen på gjentatte forespørsler fra Raumnes ikke har klart å dokumentere at NGIs innvendinger er ivaretatt i den endelige rapporten til Rambøll.

Les også
Lærere og elever i villrede: – Hva skjer?

Bevisbyrden ligger altså på kommunen, som må legge frem tilfredsstillende dokumentasjon. Det holder ikke å si at «vi vet at», eller at «Rambøll har sagt til oss at». En kommune er ikke ei privat pølsebu. Kommunen er lovpålagt å arkivere og journalføre all kommunikasjon og saksbehandling.

I tirsdagens formannskap innrømmet kommunen at så ikke er gjort. Dermed innrømmer den også lovbrudd.

Les også
– Får vi ikke svar på spørsmålene som nå henger i lufta, er det uforsvarlig å ta i bruk skolen

Dette handler ikke «bare» om rot i papirene. For slik saken står akkurat nå, kan ikke offentligheten vite om det noen gang har foreligget et godkjent-stempel fra NGI. I så fall er spørsmålet: Hvordan kunne kommunen gå i gang med byggingen, uten først å ha fått den nødvendige faglige forankringen? Har man stolt blindt på Rambølls forsikringer, og hvis er tilfelle: Hva var da poenget med tredjepartskontrollen fra NGI?

Kommunen informerte formannskapet tirsdag om at den nå har bedt Rambøll og NGI om å komme opp med nødvendig dokumentasjon på at alt er i orden.

Det er bra.

Ingenting hadde vært mer gledelig enn om NGI og Rambøll kommer på banen og forsikrer om at det nå er faglig enighet. Samtidig tar vi for gitt at NGI ivaretar sin faglige integritet, og ikke leverer et bestillingsverk etter påtrykk fra kommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I så tilfelle kan elever og lærere flytte inn på skolen, vel vitende om at faginstansene har gått en ekstra runde og konkludert med at det er trygt.