1. MAI: Martin Bjerke skriver at han gikk i 1. mai-tog i Oslo, og spør hvorfor det ikke er 1. mai-tog i Nes.

1. maitoget – for eldre i Oslo?

Kanskje fagbevegelsen i Nes kan sørge for at denne viktige tradisjonen for arbeiderbevegelsen på nytt kan bli en realitet ved å arrangere 1. maitog på Årnes neste år, skriver Martin Bjerke i dette leserinnlegget.

Raumnes omtalte 1. maimarkeringa på Bautaplassen i avisa 3. mai. Det framgikk av omtalen at «for mange år siden var det vanlig å gå i tog på arbeidernes internasjonale kampdag, også i Nes». Det ser her ut til at å arrangere 1. maitog skulle være en uvanlig merkverdighet som man tidligere holdt på med før. I neste avsnitt bekreftes dette inntrykket ved følgende uttalelse fra ordfører Grete Sjøli: «Jeg vet at det er mange eldre i Oslo som er avhengig av å gå i toget der, men det er lenge siden det har vært noe liknende her». Til og med avhengige av dette merkverdige 1. maitoget kan de eldre i Oslo bli, altså!

Jeg synes denne uttalelsen er overraskende. For siden den første 1. maidemonstrasjonen i 1890, med kravet om åtte timers arbeidsdag, er det fysiske demonstrasjonstoget nettopp det sentrale innholdet i 1. maimarkeringa. Denne formen for markering arrangeres land og strand rundt; på de minste steder holdes tradisjonen i hevd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da jeg som representant for «de eldre» deltok på toget i Oslo 1. mai, gikk jeg ut fra Youngstorget i gruppe 3; var tilbake til det samme torget 45 minutter seinere, etter å ha fulgt runden bort til Universitetet og tilbake, for da å kunne slutte meg til ei ny gruppe, ettersom den siste delen av toget ennå ikke hadde kommet ut av torget. Dette illustrerer den store oppslutningen om denne demonstrasjonsformen. Som representant for «de eldre» utgjorde jeg ikke flertallet av togets deltakere, ca. 8000, men denne gruppa var, heldigvis, rikelig til stede. Den store bredden av befolkningen som var representert i toget var en sterkt manifestasjon i seg sjøl.

Vanligvis er det den faglige samorganisasjonen som er arrangør av 1. maitogene. Kanskje fagbevegelsen i Nes kan sørge for at denne viktige tradisjonen for arbeiderbevegelsen på nytt kan bli en realitet ved å arrangere 1. maitog på Årnes neste år?

Martin Bjerke, Auli