Ennå er det stabler med ved til salgs ved Nylænne på Øvre Hagaveg. Etterspørselen er imidlertid så stor av sjefen for ved- og grøntavdelingen, Bjarne Marstein, regner med å være lens om noen måneder fra nå.
Ennå er det stabler med ved til salgs ved Nylænne på Øvre Hagaveg. Etterspørselen er imidlertid så stor av sjefen for ved- og grøntavdelingen, Bjarne Marstein, regner med å være lens om noen måneder fra nå. Foto: Bjørn Tore Johnsen

Vedmarkedet er brennhett om dagen - regner med å være tomme før jul

Vedsalget hos Kanmer Nylænne er brennhett om dagen. Når julen ringes inn, vil det trolig ikke være en vedpinne tilbake.– Daglig kjører vi ut 20-30 storsekker, pluss et par hundre 60-litersekker. En storsekk inneholder anslagsvis 13 stk 60-litersekker, sier Bjarne Marstein, sjef ved og grønt, avdeling Kanmer Nylænne.

Vedsalget ved bedriften på Øvre Hagaveg har økt jevnt og trutt de siste årene. De 15 ansatte ved avdelingen begynner vedproduksjonen i oktober. Da ligger fuktigheten i virket på 30-40 prosent. Produksjonen foregår fram til april-mai. Deretter legges veden ut til tørk, fram til salget starter ut på ettersommeren.

Nå er fuktigheten nede i 14-15 prosent, ideelt til å fyre med.

De tørre tall

Nylænne er av de store produsentene av ved i vår region. 30 trailerlass med tømmer må til for å fylle opp beholdningen. Tilsvarende 1000 kubikkmeter. Det resulterer i 1500 storsekker og 10 000 vanlige 60-litersekker .

– Det er bare bjørkeved som folk vil ha, sier vedsjefen, som legger til at vedsalget bidrar med en inntjening på to millioner kroner til selskapet på årsbasis.

Veden selges over store deler av Romerike. Mye går også til Oslo. Nylig fikk bedriften en forespørsel helt fra Drammen. Vedkommende ble spurt om han ikke kunne finne en leverandør nærmere hjemmet, men svaret var nei. Han skulle ha ved fra Nylænne.

Beboere i Nes får ved gratis tilkjørt, mens det avkreves en mindre sum for frakt til kunder utenbygdsfra.

Sprengt kapasitet

Prisen på veden fra Nylænne ligger sånn midt på treet, anslår Marstein. Det er dyrere å kjøpe ved i Asker og Bærum, for eksempel, og ikke minst i de mange hytteområdene som spretter opp over alt.

– Med så stor etterspørsel er det vel bare å øke produksjonen?

– Vi forsøker å produsere noe mer hvert år, men nærmer oss nå grensen for hva vi har kapasitet til, sier Marstein.

Da tenker han både på plass til lagring og yteevnen til saga som kapper veden. Økt produksjon vil kreve betydelige investeringer til ny sag og til ny lagerhall. Den beslutningen er det i så fall Kanmers eier, Nes kommune, som må ta.