Haugianerne: Adolph Tidemand malte det berømte bildet «Haugianere» i 1848. Hans Nielsen Hauge står på krakken i en årestue og forkynner ord som var forbudt for en legmann. Foto: Nasjonalmuseeet

Legpredikanten giftet seg med en kvinne fra Nes

250 års jubileum for Hans Nielsen Hauge

3. april er det 250 år siden legpredikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824) ble født. Spor etter den legendariske mannen finnes også i Nes. Det er kjent at Hauge holdt oppbyggelige møter på gården Nyhus på Bodding. Og der vokste hun opp, kvinnen som ble hans første kone, Andrea Andersdatter Nyhus.

Om Hans Nielsen Hauge blir det sagt at han er den enkeltperson gjennom historien som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv siden reformasjonen i 1536. I løpet av inneværende år skal det gjennomføres en rekke tilstelninger for å feire den store predikanten, som ble en inspirator for bedehusbevegelsen i Norge.

HAUGES KONE: Hans Nilsen Hauges første kone kom fra dette huset på Bodding. Foto: Frits Wahlstrøm
Den norske lekpredikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824). - tegning - (udatert)NTB arkivfoto / SCANPIX

Sterkt motarbeidet

Hans Nielsen Hauge var gårdbrukersønn fra Rolvsøy i Østfold. Historien sier at han under våronn på hjemgården i 1796 fikk en åndsopplevelse med Gud, som gjorde at han ville vie seg til kristenlivet. Han sto opp mot embetsstanden og utfordret Konventikkelplakaten, en lov som fra 1741 forbød legmenn å holde religiøse møter uten godkjennelse av prestestanden. I flere år reiste Hauge ulovlig rundt i landet og holdt vekkelsesmøter i små og store forsamlinger.

I årene 1796-1804 skrev han seg inn i norgeshistorien ved en omfattende og målrettet reisevirksomhet. Haugianerbevegelsen ble stiftet. Lokalsamfunn i store deler av landet ble opprettet, noe embetsstanden gjorde alt den kunne for å motarbeide. Han ble anklaget for å forkynne i strid med prestenes formidling, og for falsk kristendom overfor allmuen ved å predike overtro og fanatisme.

Mange år i fengsel

Hauge mislikte sterkt hvordan embetsfolk og statskirkens prester misbrukte sin makt og gjorde seg rike på fattigfolks bekostning. I 1804 ble han arrestert, og satt da i to år under så harde kår at han fikk en alvorlig helseknekk. Senere ble han arrestert og fengslet 10 ganger.

Etter flere dommer og lange fengselsopphold ga Hauge opp sin reisevirksomhet i 1814. Hans arbeid hadde imidlertid slått så dype røtter at legmannsbevegelsen var blitt selvgående og bare økte i styrke. Han bosatte seg på gården Bakkehaugen på Tåsen i Oslo. Her fortsatte han arbeidet og styrket kontakten med sine venner. Han drev omfattende forfattervirksomhet og etterlater seg 33 bøker og skrifter. Etter hans død og helt opp til vår tid er det skrevet en lang rekke bøker om Hans Nielsen Hauges liv og virke.

FANT KONE: Hans Nielsen Hauges første kone kom fra Bodding. Hun døde i barsel bare ett år.

Barselsdød

På Bakkehaugen ble Hauge kjent med åtte år yngre Andrea Andersdatter Nyhus fra Bodding, som han i 1811 hadde ansatt som husholderske på gården. De giftet seg 27. januar 1815. Det ble et kortvarig ekteskap. Mot slutten av året ventet Andrea barn. Hun ble syk og kjente at hun ikke ville overleve fødselen. 12. desember fødte hun en gutt, som fikk navnet Anders etter sin morfar på Nyhus. Andrea døde 19. desember, en uke etter fødselen. Hun ble 35 år.

Gutten som Andrea fødte, Anders Hauge, ble senere prest og stortingsmann. Et barnebarn av Andrea og Hans Nielsen Hauge, Gustava, ble gift med sogneprest Jonas Myhre i Nes. Han ble senere prost i Øvre Romerike prosti.

FOLKETALER: 1. Hans Nielsen Hauge sto i døråpningen mellom storstuen og kammerset når han holdt vekkelsesmøter på Nyhus. Aud Lindokken illustrerer situasjonen i den samme åpningen. Foto: Frits Wahlstrøm

Talte i døråpningen

I dag er det 63 år gamle Aud Lindokken som er eier av Nyhus. Det er en gammel gård med 1700-talls hovedbygning, som var ganske ny da Hans Nielsen Hauge holdt sine vekkelsesmøter. Det fortelles at tilstrømningen var så stor at både storstuen og kammerset ble tatt i bruk. Hauge sto derfor i døråpningen når han talte til forsamlingen.

Aud forteller at hennes bestemor, Anna Bodding, søkte pietetsfullt å bevare minnene etter den legendariske forkynneren ved å holde storstuen med rosemalte friser under taket i opprinnelig stand. Hun sørget for å skaffe til veie et bilde av Hauge, som fortsatt står i glass og ramme og synliggjør en viktig del av gårdens historie.

BODDING: Hovedhuset er en midtkammerbygning fra 1700-tallet som dagens eier har satt i god stand. Den opprinnelige stilen er beholdt. Foto: Frits Wahlstrøm Foto: Frits Wahlstrøm

Industrigründer

En uortodoks fremtreden hadde Hauge, nesten revolusjonær. Han talte Paulus midt imot og hevdet at kvinner kunne tale i forsamlinger. Dette viste han ved at flere verv i Haugebevegelsen ble besatt av kvinner. Han mente at menn også måtte gjøre husarbeid. Selv var han flink til å strikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bondegutten fra Rolvsøy ble også en industrigründer. I flere år var han handelsmann, og han opprettet trykkerier, spinnerier, saltkokerier, teglverk, kobbergruver og papir- og kornmøller. Han lærte også folk til å drifte disse virksomhetene.

GAMMELT HUS. Hovedbygningen på Nyhus er bygget i grovt tømmer. Aud viser den halv meter tykke vindusposten på kjøkkenet. Foto: Frits Wahlstrøm

Forsoning

De siste årene av sitt liv kjøpte Hauge gården Bredtvedt i Oslo. Her opplevde han en mer forsonende holdning fra samfunnseliten. Tilknytningen til Danmark ble opphevet etter 1814, og Hauge kunne resten av livet glede seg over god omgang med prester og embetsfolk i Oslo.

Etter at Konventikkelplakaten i vel 100 år hadde lagt sin klamme hånd over kristenlivet i Norge, opphevet Stortinget den forhatte loven i 1842. Hauge fikk selv ikke oppleve dette. Han døde på Bredtvedt i 1824, 53 år gammel. Han er gravlagt på Gamle Aker kirkegård.

MINNE: 2. Aud Lindokkens bestemor, Anna Bodding, sørget for at Hans Nielsen Hauge befinner seg i glass og ramme på Nyhus. Tegning etter byste av Hauge Foto: Frits Wahlstrøm