Tilbakeblikk på et godt liv

Kjersti Anfinnsen: De siste kjærtegn

Sommeren er tiden for å kose seg med gode bøker. Biblioteket i Nes gir deg sine beste lesetips gjennom hele sommeren! Alle tipsene fra biblioteket finner du her: https://www.raumnes.no/dagens-anbefaling/. Det kommer nye anbefalinger gjennom hele sommeren.

Birgitte Solheim er en pensjonert hjertekirurg som er bosatt i Paris. Hun er nå blitt så gammel at de aller fleste av vennene hennes er døde. Stadig ser hun dødsannonser i avisen, og kan krysse av på lista over hvem hun ikke lengre trenger å sende julekort til. Hun er blitt dårlig til beins, og kanskje litt glemsk.

Som ung prioriterte hun karriere og jobb og det ble aldri snakk om mann eller barn. Så hennes eneste familiemedlem nå er lillesøsteren Elisabeth – som hun jevnlig snakker med via internett. Kanskje mer av vane og plikt enn av eget behov. Eller kanskje det er et behov der, men som hun ikke er seg bevisst.

Birgitte var en av de første kvinnelige kirurgene. Hun jobbet i et mannsdominert yrke, og har høstet stor oppmerksomhet internasjonalt for sin dyktighet. Hun inviteres fortsatt jevnlig til å holde foredrag på konferanser, men hun takker nei ettersom hun vet at hennes kunnskap nå er totalt utdatert. Verden har gått videre – og hun vet det godt. Samtidig som hun er glad de fortsatt husker på henne i kirurgmiljøene.

Gjennom denne vesle romanen – som består av korte kapitler – så får vi innblikk i hvordan det er å bli gammel, glemsk og kanskje ensom. Men til tross for dette – så har hun beholdt både humør og ironi – samt stoltheten over hvem hun er og hva hun har utrettet.

Det har de seinere åra blitt skrevet mange romaner om alderdom, alzheimers eller ensomhet, men dette er en av de få som ikke har en veldig sår undertone. Selv om den også kan skimtes om man leter godt mellom linjene. Denne romanen forteller hvordan man kan ha et godt liv, hvordan man kan være fornøyd med de valg man har tatt i livet - og hvordan man selv kan ta litt grep for å ikke være alene. Dette er en varm fortelling om alderdom og et godt, levd liv.

Kjersti Anfinnsen har vunnet både Havmannprisen og Subjektprisen for denne romanen, og vi kan nok vente oss flere gode fortellinger framover fra henne.