IKKE FORNØYD: Tom Ola Halvorsen, styreleder i Romerike Historielag, er bekymret for svalgangsbygningen på Gamle Hvam museum. Nå etterlyser han handling fra fylkespolitikerne.

SISTE: Bekymret for Gamle Hvam

Svalgangsbygningen på Gamle Hvam museum forfaller mer og mer for hver dag som går. Styreleder i Romerike Historielag, Tom Ola Halvorsen er bekymret over at restaureringsarbeidet har stoppet opp.

– Romerike Historielag begynner å bli utålmodig, og redde for at det snart ikke er noen svalgangshistorie å videreføre, sier Halvorsen.

Les også
Mari blir pensjonist etter mer enn 40 år på Gamle Hvam

Ikonisk bygning

Han legger ikke skjul på at han er veldig bekymret for svalgangsbygningen, som i ett og et halvt år har hatt taket dekket av en presenning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Svalgangsbygningen på Gamle Hvam én av to ikoniske bygninger på Romerike. Den andre er Eidsvoldsbygningen, som rommet riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Den ble grundig restaurert til 200-års jubileet for grunnloven i 2014. Det ble brukt mange millioner kroner på å sette bygningen i stand etter mange år med forfall. At Eidsvoldsbygningen skulle settes tilbake til fordums prakt var det svært få som stilte spørsmål ved. Det er derfor helt uakseptabelt at svalgangsbygningen står og forfaller på den måten den gjør nå, fortsetter Halvorsen.

KREVER SVAR: – Svalgangsbygningen forfaller dag for dag. Nå må vi få et svar hva som skjer med bygningen, sier Jan Kristoffer Gulbrandsen (f.v.), driftsteknikker på Gamle Hvam museum, Tom Ola Halvorsen, styreleder i Romerike Historielag, Astrid Skedsmo, stedsansvarlig på Gamle Hvam museum og Trine Grønn Iversen, avdelingsdirektør i Museene i Akershus (MiA).
Les også
Kjona flyttes inn

På nasjonalt nivå

Han mener at Gamle Hvam museum er så unikt at det bør løftes opp på nasjonalt nivå.

– Dette museet representerer bondekulturen på Romerike med autentisk beliggenhet omkranset av jorder og kulturlandskap. Det har nasjonal verdi. Jeg tror det er mer penger i staten til å fullføre dette prosjektet enn det er i fylket, sier Halvorsen.

Han forteller at bonden på Hvam var blant de rikeste på Romerike. Han betalte inn mye mer enn Carsten Anker ved Eidsvoll verk ved opprettelsen av Norges Bank.

– Jeg er glad han slipper å oppleve Viken fylkes unnfallenhet, fortsetter Halvorsen.

Les også
Ferie med store og små poteter på Gamle Hvam museum

Venter på en avklaring

De ansatte ved museet er også bekymret for bygningen som viser klare tegn på å ikke ha det bra.

– Vi venter på en avklaring fra Viken fylke, som eier bygningene på Gamle Hvam. Det verste for oss er å gå og vente å ikke få noe svar i det hele tatt, men nå er vi lovet et svar før sommerferien, sier Trine Grønn Iversen, avdelingsdirektør i Museene i Akershus (MiA).

Det har gått halvannet år siden det store vedlikeholdsprosjektet på Gamle Hvam museum startet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det ble i utgangspunktet bevilget fire millioner kroner til vedlikeholdsbudsjettet som skulle omfatte skifting av torvtaket på Svalgangsbygningen, nytt tak på bua og kjona, i tillegg til vedlikehold av bryggerhuset, forteller Astrid Skedsmo, stedsansvarlig på museet.

Hun forteller at underveis i arbeidet oppdaget håndverkerne flere bekymringsfulle forhold med Svalgangsbygningen. En utfyllende rapport som tar for seg hele bygningens tilstand ble bestilt.

TRIST SYN: Svalgangsbygningen på Gamle Hvam museum er et trist syn der den står pakket inn i en presenning.
Les også
Fant brent tre­verk - trolig fra 1725

Veggene presses nedover

I rapporten, som ble oversendt fylket, står det at veggene presses nedover og utover, noe som blant annet fører til at dører og vinduer står i spenn. Det er opp til fylket hvordan de vil forholde seg til innholdet i rapporten som de fikk på seinsommeren i fjor.

– Dersom fylkespolitikerne finner penger og bestemmer at skadene på bygningen skal utbedres vil det bli et svært omfattende vedlikeholdsprosjekt som vil gå over lang tid. Vi håper selvfølgelig at politikerne finner penger og ønsker å ta vare på bygningen. Vi som jobber her føler at det er vårt ansvar som forvaltere å si fra med tydelighet at bygningene trenger å tas vare på, fortsetter Skedsmo.

Hun understreker at de håper at de får midler slik at 100-års vedlikeholdet kan tas, og ikke bare midler til å legge på et nytt tak.

– Husets kjellere bærer preg av trykkskader og vi håper selvfølgelig at det satses på å ta ned svalgangen slik at arbeidet kan gjøres skikkelig, fortsetter Skedsmo.

Utfordrende leirgrunn

En annen utfordring er grunnforholdene på Gamle Hvam.

– Hele museet står på leirgrunn. Skadene på bygningene oppstår blant annet når bevegelser i grunnen skaper press på dem. Det er ingen tvil om at skadene på Svalgangsbygningen delvis kan tilskrives de vanskelige grunnforholdene, fortsetter Skedsmo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Svalgangsbygningen er en viktig bygning, med et viktig innhold. Den store laftede trebygningen med svalgang ble oppført på slutten av 1720-tallet, og er en av de eldste profane bygningene på Romerike, sier Halvorsen.

Han peker på at før den store restaureringen som fant sted mellom 1910 og 1915 var bygningen temmelig falleferdig, og kunne fort ha blitt til ved.

Ikke fornøyd med svaret

– Heldigvis ble bygningen tatt vare på for 100 år siden og svalgangen tilbakeført. I dag er situasjonen igjen prekær. Hvor er politikernes vilje til å ta tak i dette. Hva skal til for at dette arbeidet blir prioritert, undrer Halvorsen.

Romerike historielag har sendt en henvendelse om saken til eierne, Viken fylkeskommune. De er ikke fornøyd med svaret de har fått.

– De svarer at de arbeider med å finne en løsning. Det er ikke noe godt svar når svalgangsbygningen har vært pakket inn i en presenning i halvannet år, sier Halvorsen.

Forståelse for utålmodigheten

– Vi deler Romerikes Historielags oppfatning av den store verdien svalgangsbygningen på Gamle Hvam har. Vi har løpende dialog med Museene i Akershus (MiA) og Gamle Hvam museum om bygningen, og vi kjenner til tilstanden og de store istandsettingsbehovene, sier Anne Traaholt, leder for Seksjon for kulturhistorisk formidling og verdiskaping i Viken fylkeskommune.

Hun forteller at som eier har fylkeskommunen et ansvar for slike større arbeider, og de har stor forståelse for dem som føler utålmodighet over at det tilsynelatende skjer så lite i saken.

– Vi er også utålmodige etter å komme i gang. Vi arbeider derfor med å finne løsninger, både på kort sikt med hensyn til midler til å løse de akutte behovene på svalgangsbygningen, og på lengre sikt med gode rutiner for overvåking av tilstanden og oppfølging av hele anlegget på Gamle Hvam. Dette er en oppgave som krever at vi går grundig til verks, avslutter Traaholt