VEGALANGS: Kulturminnerådgiver Krisoffer Andersen (t.v.) og etnolog Jan Erik Horgen skal snakke om husmannsplasser langs Ålandsvegen. Foto: Privat

Husmannsplasser

Årets Vegalangs har et særlig blikk på Åland og husmannsplassene som vokste opp langs Kampåa på østsida i Fenstad.

Denne uka kan du gå skogstur på gamle stier, sykle Åland, besøke åpne stuer samt høre fortellingene som er bevart om hvordan folk levde og bodde.

Les også
Vegalangs og korona: – Det er viktig å bruke fornuften

På kveldsmøtet på Nordby forsamlingshus torsdag tar etnolog Jan Erik Horgen og kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen oss mange årtier tilbake med sine fortellinger om husmenn og husmannsstuer. Horgen sitter på et omfattende og unikt kildemateriale som han samlet inn til magisteravhandlingen i etnologi på 70-tallet. «Bolighus – Nes, Romerike, 1860-1910. Ei undersøking av husbruk» heter boka. Intervjuene med de eldre folka som var kilder, er tatt vare på.

Les også
Lien-konserten utsatt til onsdag

Den gamle hustypen, ett- og toromsstuer i tømmer, var i vanlig bruk til midten av 1900-tallet. På møtet får vi se kortfilm med minner fra oppvekst i slike hus. I tillegg vises kortfilm om hvorfor Åland er en viktig del av Vormadalen. Stemningen setter Kari Nyjordet og Mette Hanstad med sang. Derfor tittelen «Slipsteinsvalsen går».

Fenstad og grenda Åland illustrerer godt bosetningen i det gamle bondesamfunnet; med de store gardene langs Vorma og husmannsplassene mot skogkanten. Dette er blant grunnene til at Vormadalen er pekt ut til «Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse» med plass i Riksantikvarens KULA-register.