TRADISJON: Søndag inviteres det til tradisjonell Gamle Hvamsdag på museumsgården.

Gamle Hvamsdag med musikk, mat og håndverk

Grøftene på Gamle Hvam fylles nå igjen, og søndag åpner museet for storinnrykk.

Før sesongstart skulle Gamle Hvam museum koble seg til kloakknettet, men på grunn av arkeologiske funn ble arbeidet stoppet. Arkeologer fra Viken fylkeskommune har undersøkt funnene.

– Det har blitt bestemt at det ikke skal gjøres ytterligere utgravinger, og sjaktene skal fylles igjen. Det har blitt tatt datering av to av funnene i sjakten, en kokegrop og en trekonstruksjon, skriver stedsansvarlig Christin Johansen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun opplyser at arbeidet med å legge rør og fylle igjen sjaktene er i gang, og det skal være ferdigstilt til Gamle Hvamsdagen søndag.

– Vi gleder oss over å kunne invitere til et tradisjonelt arrangement som i mindre grad er preget av arbeidene som har foregått på tunet i sommer, skriver hun.

Under Gamle Hvamsdagen blir tunet som vanlig fylt med musikk, tradisjonsmat og håndverk. Det blir salg av rømmegrøt, vafler, demonstrasjon av håndverk, gamle traktorer, brannbiler og mye mer. SAFFA (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus) underholder fra scenen.