Se den tidligere direktesendte debatten her

Tema: Folkehelse, friluftsliv, anleggsstøtte og støtteordninger til lavinntektsfamilier.

Dette er en tidligere direktesending fra politikerdebatten 26 oktober.

Her vil du se Anne Grethe Tømte (AP), Lars-Erik Berg (Rødt), Øystein Seland (Høyre), Anita Bue (FRP), Jo Inge buskenes (MDG), Odd Hagen (Nes KrF), Ole Andreas Sørli-Sidselssønn (Venstre), Ketil Rønneberg (Nes SV) og Tom Roterud (SP) diskutere folkehelsen, friluftslivet, anleggsstøtten og støtteordninger til lavinntektsfamilier.

Debatten blir ledet av Glenn Due Sørensen

Representanter fra 9 ulike partier går i debatt med de tre ulike rådene innen kultur, idrett og friluftsliv. Temaer vil være folkehelse, friluftsliv, anleggsstøtte og støtteordninger til lavinntekstfamilier. Debatten blir ledet av Glenn Due Sørensen.