Lørdag kveld spiller Ve­ra­cruz på Tessas pub og runder av Årnesdagene. Ban­det be­står av (fra venst­re) Arild Eriksen, Har­ald Bach-Gans­mo, So­fie Al­mås­vold, Per Stok­ke­bryn og John Arne Paul­sen.
Lørdag kveld spiller Ve­ra­cruz på Tessas pub og runder av Årnesdagene. Ban­det be­står av (fra venst­re) Arild Eriksen, Har­ald Bach-Gans­mo, So­fie Al­mås­vold, Per Stok­ke­bryn og John Arne Paul­sen. Foto: Ve­ra­cruz

Få med deg kul­tur­livet på Årnesdagene

Lite er mer stemningsskapende enn god mu­sikk, og lørdag på Årnesdagene er det noe for alle. Alt fra blues til rock og dans­bare toner.

– Vi ynder å si at vi har Norges mest va­ri­er­te re­per­to­ar, rett og slett for­di det spen­ner fra rock og blu­es­rock til soul og ren pop, sier key­boar­dist Har­ald Bach-Gans­mo fra Vorm­sund, som spiller i ban­det Ve­ra­cruz sammen med Arild Eriksen (gi­tar), John Arne Paul­sen (bass/vo­kal) og Per Gun­nar Stok­ke­bryn (trom­mer), alle fra År­nes, og So­fie Al­mås­vold fra Eids­voll på vo­kal.

Lørdag kveld inntar de Tessas Pub og runder av årets Årnesdager med å spille ut­over de små timer på søndag.

– Vi sy­nes det er morsomt å være til­ba­ke på Tessas Pub. Vi har spilt i de lokalene noen ganger tidligere. Og ikke minst er det ar­tig at det er på lørdag un­der Årnesdagene, sier Bach-Gans­mo.

Med seg har ban­det låter fra blant annet The Cran­ber­ri­es, Av­ril Lavigne, Santana, Toto, Gary Moore, Pink Floyd, Florence and the Machine og Katy Perry, for å nevne noe.

Pakk­hu­set

På dag­tid fra hovedscenen spiller Dissienes tra­di­sjon tro, etterfulgt av Tin­ni­tus og Whiskey Shades. Der­et­ter åpner Nes Blues Club dø­re­ne på Pakk­hu­set.

Det er tra­di­sjon at DssiNes spiller fra hovedscenen, noe som all­tid trekker mye folk.
Det er tra­di­sjon at DssiNes spiller fra hovedscenen, noe som all­tid trekker mye folk. Foto: Tommy Simon Nor­um
Det lo­ka­le ban­det The In­cred­i­ble Leftovers spiller på Pakk­hu­set lørdag kveld.
Det lo­ka­le ban­det The In­cred­i­ble Leftovers spiller på Pakk­hu­set lørdag kveld. Foto: Pres­se­foto
Først ut på Pakk­hu­set lørdag kveld er Maldito, som vant Union Blues Cup un­der blu­es­fes­ti­va­len på Not­od­den.	Pres­se­foto
Først ut på Pakk­hu­set lørdag kveld er Maldito, som vant Union Blues Cup un­der blu­es­fes­ti­va­len på Not­od­den. Pres­se­foto
Slik så det ut på Pakk­hu­set un­der Årnesdagene i fjor, da Hilljacks sørget for mu­sik­ken.
Slik så det ut på Pakk­hu­set un­der Årnesdagene i fjor, da Hilljacks sørget for mu­sik­ken. Foto: Tommy Simon Nor­um

– Først ut er Maldito som vant Union Blues Cup på Not­od­den Blu­es­fes­ti­val i fjor, kå­ret av Norges blues­uni­on. Der­et­ter spiller lo­ka­le «The In­cred­i­ble Leftovers», sier Troli.

«The In­cred­i­ble Leftovers» be­står av Tony Berger (vo­kal), Even Brat­li (bass), Svein Ove Hol­te (gi­tar), Hå­kon Fredriksen (keybords) og John­ny Sætre (trom­mer). Ban­det har en forkjærlighet for Deep Purp­le, men spiller også låter fra Black Sab­bath, Kiss, Whi­te­sna­ke, Bil­ly Idol, Ozzy og The Who.

– Det blir rockelåter fra 1970 og 1980-tallet med dyk­ti­ge musikere, sier Troli, som leg­ger til at Pakk­hu­set ønsker å ha mu­sikk i flere sjangere gjen­nom året, for å kun­ne til­by konserter og opplevelser for alle.

Festdager

Årnesdagene er festdagene i byg­de­sen­te­ret, og sis­te punkt på pro­gram­met er Djfmc som spiller på La Per­la lørdag kveld. Mye kulturtilbud i til­legg til et bredt pro­gram er med å trekke mye folk til År­nes i lø­pet av de tre dagene. Nå hå­per de lo­ka­le artistene at nesbuene mø­ter opp på konsertene, og tar tu­ren ut for å kose seg og høre på.

tommy@raumnes.no