STILLE: I år har ingen skoleelever i Nes besøkt Stein skole. Årsaken er at politikerne kuttet i støtten til transport fra skolene til museet.

Bygdas skoleelever må oppleve de lokale museene digitalt

På grunn av at politikerne valgte å kutte i støtten til Den kulturelle skolesekken har bygdas skoleelever ikke besøkt de lokale museene i år. Nå skal de oppleve museene digitalt.

– Stein skole er en fantastisk perle som vi gjerne skulle vist fram til flere, men dessverre var det bare i overkant av 900 publikummere ved museet denne sommeren, sier avdelingsdirektør i Museene i Akershus (MiA), Trine Grønn Iversen.

En av årsakene til det lave besøket er at bygdas skoleelever ikke har gjestet museet i år. For første gang på mange år har nemlig ikke bygdas 5. klassinger besøkt Stein skole og bygdas 7. klassinger besøkt Funnefoss industriarbeidermuseum. Årsaken til at de tradisjonelle museumsbesøkene ikke ble gjennomført i år er at politikerne valgte å kutte 150 000 kroner i aktivitetene i Den kulturelle skolesekken. Det innebærer at Den kulturelle skolesekken primært gjennomføres utelukkende med aktiviteter fra Viken fylkeskommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pengene som er kuttet innenfor kommunalområdet oppvekst og utdanning har primært blitt brukt til transport av elever til museene i Nes samlinger.

IKKE KLAR OVER KONSEKVENSEN: Ordfører Grete Sjøli var ikke klart over at kuttet som ble vedtatt i desember fikk slike konsekvenser.

Presenterer Stein digitalt

– For at elevene likevel skal få bli kjent med Stein skole skal vi reise ut på skolene og presentere museet digitalt. Det blir et helt annet opplegg og ikke minst en helt annen opplevelse enn å besøke museet, men det er tross alt bedre enn ingenting, sier Grønn Iversen.

Hun legger ikke skjul på at hun synes det er veldig trist at elevene ikke kan besøke museet fysisk.

– Jeg håper at politikerne finner penger når de skal vedta budsjett for neste år slik at skoleelever fyller tunet på Stein skole neste skoleår, sier Grønn Iversen.

VIL IKKE FORSKUTTERE: Høyres ordførerkandidat, Harald Johansen vil ikke forskuttere noe, men lover å se på om de kan finne midler til transport ved neste budsjettbehandling.

– Ikke klar over konsekvensen

– Jeg var ikke klar over at dette var konsekvensene av kuttet vi vedtok i desember. Når vi vedtar budsjettet sitter ikke vi på detaljkunnskap om hva som ligger i alle kuttene. Det er prioriteringer som gjøres av administrasjonen, sier ordfører Grete Sjøli.

Hun understreker imidlertid at når et kutt får slike uheldige konsekvenser som at elevene ikke får transport til museet vil de gå tilbake og se på kuttene og være ekstra oppmerksomme når vi skal jobbe med budsjettet for neste år.

– Men skal vi føre tilbake disse pengene må vi jo ta dem fra et annet sted, sier ordføreren.

– Det er alltid trist å kutte i slike tilbud og at det er viktig at skoleelevene i Nes får opplæring i lokal historie og kultur. Det er stor forskjell på å oppleve et museum digitalt enn å være fysisk til stede på museet, fortsetter Sjøli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vil ikke forskuttere

Høyres ordførerkandidat Harald Johansen er ikke i tvil om at det er viktig at bygdas skoleelever lærer om lokal kultur og historie ved å besøke de lokale museene.

– Jeg kjenner ikke til vurderingen som ligger til grunn for dette kuttet. Men vi har flere ganger sett at det er gjort kutt som ikke var gode og gjennomtenkte, sier Johansen, og viser blant annet til kutt i svømmeopplæringen og kutt i transport av skoleelever på 17. mai.

Han vil ikke forskuttere noe, men lover at de vil se på dette og andre kutt når budsjettet for neste år skal behandles.