JUBILEUM: - Her, utenfor Eidsvoll kirke, var Østlandets bønder samlet til ting 17. juni hvert år fra 1022 til ut på 1600-tallet. Det skal vi markere med foredrag, gudstjenester, underholdning og folkefest helt fram til sommerferien, sier Rolf Thon (t.h.), Hanne Østby og Vegar Sandholt i arrangørforeningen Eidsivatinget. Foto: Jan Arne Sandholtbråten

1000 år siden Eidsivatinget ble etablert: Jubileumsmarkering fram til sommerferien

Det er lagt opp til en storstilt 1000-årsmarkering av Eidsivatinget. Det blir folkefest, foredrag, konserter og mye annen jubileumsaktivitet.

Kong Olav den hellige var der for 1000 år siden. Nå kommer Keiino, biskopen, et vikingskip, ordføreren, en tidligere stortingspresident, en rekke professorer, kjente kor og musikere.

– Markeringen inngår som årets bidrag i Stiklestads tiårs demokratiprosjekt «Norge i tusen år». Det blir en av de største historiske markeringene som noen gang er holdt på Øvre Romerike. Det skal bli underholdning, gudstjenester og faglig påfyll for alle aldersgrupper, sier initiativtaker og leder av arrangørforeningen Eidsivatinget, Rolf Anker Thon.

Les også
E16: Her krysser FN-korridoren Vorma

Feiringen vil i all hovedsak foregå på Eidsvoll, men Eidsivatinget omfattet mange av dagens nabokommuner, blant annet Nes.

Olav den helliges minne

I år er det 1000 år siden kong Olav Haraldsson den hellige etablerte Eidsivatinget på Tingvoll utenfor Eidsvoll kirke. Det skal minnes med folkefest, foredrag, konserter, fotballkamper, turer, marked og underholdningen helt fram til sommerferien.

– Vi har engasjert frivillige, lokale foreninger og ressurspersoner over et stort interessefelt fra både Norge og Sverige, sier Thon.

Markeringen starter allerede i disse dager og varer helt fram til 19. juni.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Eidsivatinget

• Eidsivating var et av middelalderens norske lagting. De andre lagtingene var Borgarting, Gulating, Frostating og Hålogaland. Eidsivating var lagtinget for befolkningen omkring Mjøsa.

• Navnet Eidsivating brukes i dag om lagdømmet for Romerike, Hedmark og Oppland; Eidsivating lagmannsrett.

• Tingstedet var fra først ved Aker i Vang, men ble senere flyttet til Eidsvoll. I eldre historisk tid omfattet Eidsivatinget Hedmark, Hadeland og Romerike. Senere ble Gudbrandsdalen og Østerdalen inkludert.

• Ifølge Snorre var det Olav den hellige som etablerte Eidsivating, men det fins ingen kilder som bekrefter dette. Den tidligste sikre informasjon om Eidsivating stammer fra perioden 1116–1117.

• Ved gjennomføringen av straffeprosessloven i 1887 ble navnet Eidsivating gjenopptatt som betegnelse for et av de opprinnelige seks lagdømmene.

Kilde: Store norske leksikon

– Jubileumsprogrammet inneholder så mange forskjellige tilbud at de alle fleste bør finne noe av interesse, sier Thon.

Fagseminar og utstilling

En podkast om Eidsivatinget og folks oppfatning av det gamle landsdelstinget blir lansert i disse dager, og 29. april fortsetter jubileumsmarkeringen med to dagers fagseminar i Wergelands Hus om tingordningen og samfunnsutviklingen siden middelalderen.

Les også
E16: Slik kan Glomma-kryssingen bli

Samtidig åpnes vandreutstillingen «Miserabiles Personae» om kong Magnus Lagabøtes landslov. Utstillingen skal vises i Traktorstallen ved Eidsvollsbygningen helt fram til høsten, og etterpå fortsetter utstillingen sin ferd over store deler av landet fram til sommeren 2024 da det er 750 år siden landsloven ble vedtatt.

Biskop og politikere

– Jubileet er både for unge og voksne. Det blir flere opplegg der elever fra kulturskolen, barneskolen, ungdomsskolen og videregående deltar, forteller Hanne Østby, som er ansvarlig for hele jubileumsprogrammet.

Les også
Overveldet over nesbuenes vilje til å hjelpe flyktningene

– Programmet byr på både kulturelle og fysiske innslag. Det siste innbefatter guidede turer rundt Tingvoll og pilegrimsvandringer til Eidsvoll kirke, den lengste ruta helt fra Nannestad, forteller hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hovedprogrammet foregår i uke 24 med flere konserter og festforestilling i Eidsvoll kirke dit biskopen i Borg, Kari Mangrud Alvsvåg, kommer sammen med blant andre tidligere stortingspresident Tone W. Trøen.