IKKE VANSKELIG: – Reglene er ikke vanskelige. Vis med blinklyset hvor du skal før du kjører inn i rundkjøringen. Blink deg deretter ut igjen, sa politiførstebetjent Gunnar Foseid, etter den første tellingen av blinklysbruk Raumnes gjorde. Arkivfoto: RUNE KORSVOLL

Vi krasjer mindre i rundkjøringer – dette har nesbuene blitt flinkere til

Tro det eller ei; vi er blitt flinkere til å kjøre i rundkjøringer. Nøyaktig 1.660 krasjer flinkere enn i 2013. Nesbuene er også blitt flinkere til å blinke riktig i rundkjøringene.

Rundkjøringer ble i sin tid innført for å bedre trafikkavviklingen og senke skaderisikoen i kryss. Helt uten problemer har det imidlertid ikke vært å få norske bilister til å venne seg til å kjøre i disse nye trafikkmaskinene. Ikke minst har diskusjonen om hvordan man skal bruke blinklys i rundkjøringene vært et tema som har ødelagt stemningen i mange familieselskaper. Hvordan man skal plassere seg i rundkjøringene med flere felt har heller ikke vært like enkelt å forstå for alle. Resultatet er blitt mange bulker og krasjer.

Færre bulker

Men nå ser det altså ut til at vi er i ferd med å venne oss til dette. I hvert fall tyder skadetallene på det. I 2013 fikk forsikringsselskapene inn 4 225 skademeldinger etter krasj i rundkjøringer. Siden har tallet gått jevnt og trutt ned. I fjor ble det bare registrert bare 2 565 krasjer. Det viser Trast-statistikken fra Finans Norge, som samler data fra alle forsikringsselskapene. Tallene fra første kvartal i år er også betydelig lavere enn første kvartal i fjor og tyder på at nedgangen fortsetter.

Nesbuene flinkere

Noen egne tall for Nes så langt i år finnes ikke. Nedgangen i antall skader er imidlertid såpass stor, at antall skader i Nes ganske sikkert vises her også. Det som i hvert fall er sikkert er at nesbuene er blitt flinkere til å bruke blinklyset i rundkjøringene. Også når de skal til venstre.

For to år siden gjennomførte vi en telling av blinklysbruken i to rundkjøringer i Nes. Litt over 60 prosent av bilistene brukte blinklyset, mens bare 51 prosent blinket til venstre før rundkjøringen. En telling vi gjennomførte forrige uke, viste at 75 prosent brukte blinklyset og 70 prosent blinket til venstre.

De unge best

– Dette er en gledelig utvikling. Selv om det nok føles uvant å blinke til venstre for en del, vet vi at blant andre yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Ifølge Clementz går det et skarpt skille i den norske befolkning: De som tok sertifikatet før eller etter anbefalingen om å blinke inn i rundkjøringen ble innført. Det betyr at de yngre bilistene er flinkere enn de eldre til å bruke blinklyset riktig.