SE BILDENE: Parkerer i hytt og pine på Årnes

I Årnes sentrum er det mye oppfinnsom parkering å se. I løpet av et kvarter en helt vanlig fredag fant vi biler som hadde parkert midt i veien, i rundkjøringen og på fortauet.

Kanskje har det noe å gjøre med at vi fortsatt er «på bygda» og er vant til at det ikke er så nøye hvor vi setter fra oss bilen. Mye skyldes sikkert også byggeaktiviteten i sentrum og dårlig oppmerking av parkeringsplassene mange steder. Uansett er det mye rar parkering å se i bygdesenteret. Noe som bare medfører litt irritasjon hos andre trafikanter, men også farlige situasjoner.

Dårlig oppmerking

På det store området ved Europris og Stangeskosvene er merkingen av parkeringsplassene ganske dårlig. Det burde kanskje ikke være noen unnskyldning for å parkere tre rader med biler tett på hverandre. Da sier det seg selv at den som står parkert i den midterste raden får problemer med å komme seg ut igjen uten at det blir en bulk.

I rundkjøringen

Rundkjøringen midt i Årnes sentrum er blitt den vanlige parkeringsplassen for mange som venter på å plukke opp folk som kommer med toget. Kanskje ikke så rart, siden Bane Nor ikke har lagt til rette mange andre muligheter. Et godt tips: Ved Pakkhuset er det som regel god plass.

Folk parkerer i rundkjøringen på Årnes. Foto: Jan Espen Mathisen

Midt i veien

Riktignok mangler det oppmerking fordi det pågår byggeaktivitet på plassen, men når man setter fra seg bilen på denne måten, er det faktisk midt i veien som fører inn til plassen mellom Bunnpris og Årnes Sport.

Parkering midt i veien mellom Bunnpris og Årnes Sport.

På brygga

Innfartsparkeringen er så og si tom for biler. Det er imidlertid ikke bryggeområdet på den andre siden av veien. Her, hvor folk skal legge ut båtene sine, parkere for en is på elvepuben og brannvesenet skal ut med sin redningsbåt når det er utrykning, står bilene tett i tett. Noen biler tilhører turgåere på elvestien, men de flest togpendlere som vil slippe å betale noen kroner for parkeringen.

Innfartsparkeringen er så og si tom for biler. Det er imidlertid ikke bryggeområdet på den andre siden av veien.

På fortauet

Det er enkelt og greit å parkere halvveis oppe på fortauet og halvveis i kjørebanen. Da sperrer vi både for fotgjengere og andre bilister, men kan parkere rett ved inngangen til butikken.

Parkering på fortauet.

Rett ved inngangen

Det står ikke noe parkering forbudt skilt her, så da er det sikkert greit å parkere rett ved inngangen. Da sparer vi 50 skritt fra parkeringsplassen som er opparbeidet for besøkende ved blokkene i her.

Parkering rett ved en inngang.