Foto: Politiet i Reinland

Ny «fotoboks» tar mobil-syndere

Et nytt høyteknologisk kamera med kunstig intelligens knipser alle som bruker mobilen bak rattet. Flere EU-land tar det nå i bruk.

Bildene er tydelige: En mann holder mobilen i hånda og leser trolig en tekstmelding. En annen snakker i telefonen. Uoppmerksomhet bak rattet er en av de vanligste årsakene til ulykker på norske veier. Bruk av mobiltelefon får ofte skylda. Dette er også ett av områdene politiet har spesielt fokus på nå i sommer.

Slik er det også i flere andre europeiske land. I Nederland er det utviklet et mobilt kamera, eller «fotoboks» om du vil, som oppdager og knipser sjåfører som bruker mobilen under kjøring. I sommer tar også tysk politi i bruk dette kameraet som kalles Monocam. Først i en seks måneders prøveperiode på utvalgte motorveier.

I Norge avsløres mobilbrukere ved at politiet står langs veien og følger trafikken i en kikkert. Politidirektoratet har foreløpig ikke tatt stilling til om et slikt kamera kan tas i bruk her hjemme. Med mobilbot på 7450 kroner bør dette kunne bli et avskrekkende våpen i kampen mot uoppmerksomhet bak rattet.