PRISRAS: Bensin- og dieselprisen er på full fat nedover som følge av korona-frykten. Dette var situasjonen på Årnes søndag. Prisen kan komme til å gå ned enda mer. Foto Rune Korsvoll Foto: Rune Korsvoll

Korona-frykten gir billigere bensin

Den siste uka har bensinprisen i Nes vært lavere enn på lenge. Mandag morgen kostet en liter bensin 14.34 kroner og en liter diesel 13,45 kroner på Årnes. Frykten for koronaviruset har gitt lavere oljepris og dermed lavere bensinpris til deg og meg.

Det er ikke lenge siden bensinprisen lå opp mot 18 kroner på sitt høyeste. De siste dagene har den vært rundt 15 kroner og synker fortsatt. Hvor mye den vil falle er usikkert, men mandag morgen hadde oljeprisen sunket til 33 dollar per fat. Dette er ned fra rundt 70 kroner rett før jul.

I tillegg til lav oljepris har Nes en lokal priskrig gående, der automatstasjonen UnoX i Vormsund er prisledende. Mandag morgen var prisen på bensin her 14,14, mens diesel kostet 13,29.

Den lokale Circle K-stasjonen kommenterer aldri prisene på bensin, men kommunikasjonsdirektør Kjetil Foyn i Circle K gir oss forklaringen:

– Prisen har falt som følge av lavere etterspørsel etter både råolje og raffinerte produkter som bensin og diesel. Nedgangen i etterspørsel kan i stor grad tilskrives følgene av koronaviruset som påvirker reiseaktiviteten og det generelle aktivitetsnivået globalt, sier Foyn til Raumnes. Han peker også på et par andre forhold som har gitt nedgang i bensinprisen de siste dagene:

– Utsalgsprisen på drivstoff bestemmes av en rekke faktorer ut over prisene i oljemarkedet og raffinerimarkedet. Siden 8. januar har våre veiledende priser på bensin falt med litt over 50 øre per liter og på diesel med over 80 per liter som følge av reduksjon i kostpris. Som en tommelfingerregel kan man si i Norge at 60 prosent av pumpeprisen er avgifter, 30 prosent er innkjøpskostnader og 10 prosent dekker drivstoffselskapenes kostnader til lagring, distribusjon og salg, samt fortjeneste, sier Foyn, som ikke ønsker å spå om hvordan prisutviklingen blir framover:

– Vi følger det internasjonale markedet for drivstoff tett og justerer prisene i takt med svingningene i innkjøpsprisene, i tillegg til lokale priskriger. Nå som innkjøpsprisene på drivstoff faller gjenspeiles det i lavere priser til forbruker hos oss i Circle K.