PASS PÅ VERDIENE: Det er ikke bare tyveri av biler disse bandene har spesialisert seg på. Ratt med kollisjonsputer, navigasjonsanlegg, katalysatorer som her på bildet, er attraktive og lett omsettelige gjenstander. Foto: Gjensidige

Frykter at bandene er tilbake

Den siste tiden har det vært en rekke innbrudd på byggeplasser i Nes. Nå tyder mye på at tyveribandene er på vei tilbake etter at korona-restriksjonene er opphevet. Det kan også bety flere bilinnbrudd, frykter forsikringsbransjen.

Frykten for at tyveribandene er på vei tilbake, virker å være reel. De siste månedene er det meldt om en kraftig økning i tyverier av verktøy og GPS-anlegg fra byggeplasser både i Nes og ellers i Østlandsområdet. Dette er gjenstander som er lett å omsette i utlandet og dermed svært populært blant bander som har spesialisert seg på slike tyverier.

I 2019 ble det meldt 2790 biler stjålet til forsikringsselskapene i Norge. Mange av disse var dyre luksusbiler og mange er aldri funnet igjen. I fjor derimot, mens Norge var korna-stengt og grenseovergangene ti Sverige ble kraftig oppbemannet med både tollere og politi, sank tallet kraftig. Da ble det bare meldt inn 1804 stjålne biler til selskapene.

– Økt kontroll på grenseovergangene har gjort det vanskelig å være mobil vinningskriminell på innbrudds-turné i Norge. Siden 2019 har antallet biltyverier gått ned med over 35 prosent. Vi er heldigvis i en helt annen posisjon enn i Sverige, der det stjeles rundt ti ganger så mange biler som her i landet. Hovedårsaken er at Sverige ligger nærmere landene de stjålne bilene uttransportertes til, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Han mener kriminalitets-tallene etter hvert kommer til å nærme seg nivået de lå på før koronapandemien.

– Jeg tror vi kan regne med økt aktivitet av vinningskriminelle gjennom våren og sommeren. Det er noe helt annet å være kriminell når du slipper å ta koronatest på grensen med bilen full av tyvgods, sier Clementz.

Kommunikasjonssjefen i Gjensidige, Bjarne Rysstad, tror heller ikke at bandene som har spesialisert seg på å stjele biler eller andre verdigjenstander vil holde seg unna når Norge nå har åpnet igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er vanskelig å gjette hvordan utviklingen blir framover, men vi deler bekymringen til If om at vi vil se en økt aktivitet blant vinningskriminelle i tiden framover. Det er generelt store verdier i Norge, både når det gjelder biler, sykler, båtmotorer og andre ting som er lett omsettelige. Vi oppfordrer folk til å passe godt på verdiene sine nå, sier Rysstad

Også tyveri fra biler har gått kraftig ned de to siste årene. Fra 5615 meldte tilfeller i 2019 til 4492 i fjor Her har utbetalingene sunket fra 126 til 87 millioner kroner.