NY OG STRENGERE: “Toyota Yaris beviser at også små biler kan oppfylle de nye og strengere sikkerhetskravene vi nå har innført» kommenterer EuroNcap i sin rapport. Foto: EuroNcap

Denne lille bilen setter ny sikkerhets-standard

Nye Toyota Yaris setter en ny standard for sikkerheten i småbiler. Den er første bil ut i EuroNcaps nye og strengere kollisjonstest.

EuroNcap, som har ansvaret for å gjennomføre omfattende kollisjonstester for å sjekke sikkerheten i nye biler, har gjort testene enda et hakk tøffere. Dermed er det blitt vanskeligere å oppnå toppkarakteren fem stjerner.

I en ny «frontkollisjon» mot en bevegelig barriere, møter bilene hverandre i 50 kilometer i timen. Den skal ikke bare avsløre skadeomfanget til passasjerene i bilen, men også hvordan bilen påvirker motparten i kollisjonen. For eksempel blir det målt hvordan en stort bil skader en mindre bil. Dette er blitt en nødvendig test etter hvert som større SUV-er blir stadig mer vanlige i trafikken.

Også testene for sidekollisjoner er skjerpet. Dette er en av de vanligste ulykkestypene som medfører død eller alvorlig skade for bilpassasjerene.

Toyota Yaris, sammen med Honda Jazz, er blant de første bilene som har kollisjonsputer mellom fører og passasjer som standard. Disse skal sørge for at det ikke oppstår alvorlige skader som følge av at passasjerene krasjer mot hverandre i en sidekollisjon.

Videoen fra kollisjonstesten til ToyotaYars, som altså er den første bilen som EuroNcap har testet etter det nye regelverket, viser klart hvordan kollisjonsputene i midten beskytter passasjerene i en kraftig sidekollisjon.

«Det er fint å se at den første bilen vi tester er bygget slik at den tilfredsstiller de nye, strenge kravene vi stiller og til den virkeligheten den møter ute på veien. Nye Yaris setter en ny og høyere standard for sikkerheten i små familiebiler», kommenterer EuroNcap.