VARSLER AUTOMATISK: Dersom du kommer i en alvorlig ulykke der kollisjonsputene i bilen din automatisk løses ut, varsler e-Call-systemet i bilen automatisk 113-sentralen og gir en nøyaktig stedsangivelse for ulykken. Foto: Rune Korsvoll

Denne knappen redder liv

Den kan redde liv, men nesten ingen vet hvordan det brukes. Siden april 2018, da EU bestemte at alle nye biler skal ha en SOS-knapp, er det solgt over 600 000 nye biler i Norge.

Vi har spurt et tilfeldig utvalg av rundt 20 bileiere om de kjenner til denne knappen og hvordan den fungerer. Et par stykker har en anelse, mens de fleste sier de ikke vet. Noen er ikke en gang klar over at de her en slik SOS-knapp i bilen.

E-Call systemet er designet for å varsle nødetatene dersom du kommer ut for en ulykke som er så alvorlig at kollisjonsputene i bilen din utløses. Da sender sensorer i bilen automatisk en nøyaktig angivelse av stedet for ulykken til en alarmsentral. Det er mikrofoner i bilen din som gjør at du eller en av passasjerene kan snakke med en operatør på alarmsentralen uten å bruke mobiltelefonen. Du kan dermed gi en beskrivelse av hva som har skjedd og alvorligheten av ulykken direkte til alarmsentralen dersom du er i stand til det.

SOS-knappen kan imidlertid også bli aktivert manuelt for å skaffe hjelp. Alt du behøver å gjøre for å komme i kontakt med alarmsentralen, er å trykke inn den røde SOS-knappen. Den kan du for eksempel bruke dersom du er vitne til at en alvorlig ulykke har skjedd eller du selv får behov for medisinsk nødhjelp mens du sitter i bilen.