OPPLEVD BRANN: Ludvig Skovereng har opplevd brann på gården og syns det er positivt med kontroller som kan redusere risikoen for at dette skjer igjen.

Viktig kontroll skaper trygghet

El-kontroll med termografering kan både redusere utgifter og redde liv. Hos Årnes Elektro AS gjennomfører de rundt 100 slike undersøkelser hvert år.

I 2009 brant driftsbygningen ned på Arnestad gård i Vormsund. Den gang var det hunden på gården som varslet om brannen, og heldigvis slapp de unna med kun materielle skader. Både mennesker og grisene i driftsbygningen kom unna kun med skrekken.

– Jeg er veldig fornøyd med den jobben de gjør. Kontrollørene til Årnes Elektro har mye erfaring og god kompetanse, sier Skovereng.

Sparer 35%

Siden 2009 har det kommet krav om kontroll av brannvarsling hvert år og el-kontroll med termografering hvert tredje år, og dette syns Arnestadbonde Ludvig Skovereng er en god investering i sikkerhet. Han ønsker derfor Jan Ingar Veidahl og Kim-André Olsen fra Årnes Elektro velkommen til kontroll.

– Jeg er veldig fornøyd med den jobben de gjør. Kontrollørene til Årnes Elektro har mye erfaring, god kompetanse om både termografering og brannvern, og jeg vet at jeg får hjelp når jeg trenger det. I tillegg er det fint å kunne benytte et lokalt firma til disse undersøkelsene, sier Skovereng.

Han forteller at han får et avslag på 35 prosent på brannforsikringen når termograferingen gjennomføres i henhold til kravet. Enda viktigere er det likevel at han kan føle seg langt tryggere på at en brann ikke vil ramme gården igjen.

Et krav

El-kontroll med termografering er en omfattende

El-kontroll for landbruket som inkluderer termografering. Kontrollen er anbefalt for større landbruksbygninger, og for landbrukseiendommer der det er husdyrhold er den et krav. Det er ifølge Gjensidige også krav om en slik grundig kontroll dersom et enkeltbygg har forsikringssum over ti millioner kroner og hvis verdien av gårdens bygninger og eiendeler totalt overstiger 15 millioner kroner. Kravet gjelder også på eiendommer der det benyttes varmlufttørke. Alle bygg på gården skal undersøkes hvert tredje år.

– Ved termografering kontrolleres overflatetemperaturen rundt sikringsskap, motorer og vifter, sier Jan Ingar Veidahl hos Årnes Elektro

Full belastning

– Ved termografering bruker vi et termokamera som måler overflatetemperaturen på komponenter i sikringsskap, motorer og vifter. Temperaturen vurderes i forhold til temperaturen i luften rundt, men den skal ikke overstige 70 grader. Forsikringsselskapene har en policy på at man skal se nærmere på temperaturer over 50 grader, sier Veidahl.

El-kontroll med termografering skal kun gjennomføres av sertifiserte kontrollører, og under kontrollen kjøres full belastning på anlegget for å avdekke eventuelle dårlige koblinger og defekte komponenter.

– På den måten har vi muligheten til å løse problemene før det blir alvor, sier han.

Rundt 100 i året

– Vi gjennomfører ganske mange slike kontroller.

Jeg vil anslå at jeg undersøker omtrent 100 eiendommer i året, sier Olsen. Han forteller at det er snakk om en svært omfattende undersøkelse, og at han gjerne bruker en arbeidsdag på en eiendom.

LØSER PROBLEMER: – Termografering kan avdekke dårlige koblinger, slik at vi kan løse problemer før det blir alvor, sier Jan Ingar Veidahl og Kim-André Olsen fraÅrnes Elektro.

– Etter kontrollen får eier av gården melding om hvilke avvik vi eventuelt har funnet og hva som må utbedres. Deretter kommer vi til en ny kontroll. Som regel vil vi imidlertid ikke finne mange avvik hvis kontrollene gjennomføres hvert tredje år, sier Olsen.

I tillegg til el-kontroll med termografering for landbruket kan Årnes Elektro tilby internkontroll for næringsbygninger. Slike undersøkelser skal gjennomføres årlig.

Trenger du elektriker? Vi har gratis befaring!

Øvre Hagaveg 2, 2150 Årnes

Tlf: 63 90 07 80

www.aarneselektro.no