GOD ALDERSSPREDNING: (Bak fra venstre) Anne Grethe, Grethe og Hans-Petter er fornøyde med å ha fått med flere unge på listen i år. (Foran fra venstre) Sondre, Haakon og Emil har gode ideer partiet vil jobbe videre med.

Nes skal være et godt sted å leve - hele livet

Nes Arbeiderparti drømmer om et levende bygdesenter, som det er lett å nå fra alle kanter av kommunene. Et sted det er godt å være for alle nesbuer.

Etter åtte år ved roret, føler Nes Arbeiderparti at de er på god vei mot å gjøre Nes til en enda bedre kommune å bo i. Nå håper de velgerne vil gi dem tillit i fire nye år.

– Vi er stolte av mye av det vi har fått til, og vi er i mål med mye. Likevel er det flere prosjekter vi har veldig lyst til å være med å fullføre, sier ordfører Grethe Sjøli.

Hun ønsker å være en del av feiringen når omsorgsboligene på Runni ferdigstilles, og hun vil gjerne fortsette prosjektet med å få flere gang- og sykkelveger i kommunen.

– Mye er på plass, men jobben vår tar aldri slutt, sier hun.

Her er noe av det Nes Ap har jobbet med de siste årene:

· Nye gang- og sykkelveger

· Ny ungdomsskole på Vormsund

· Fullføre arbeidet med Nes Svømmehall

· Ny barnehage på Årnes

· Stabilisering av kommunens økonomi

· Prosjektering av nye omsorgsboliger

Et godt sted å jobbe

Alle sakene Nes Arbeiderparti jobber med har samme grunntanke.

– Det skal være godt å bo og leve i Nes - gjennom hele livet, sier leder i Nes AP, Anne Grethe Tømte.

Her skal man finne gode offentlige tjenester, og man skal få en lønn man kan leve av.

– I dag ser mange på Nes som en pendlerkommune, men dette ønsker vi å snu. Vi vil at flere skal ha arbeidsplassen sin i kommunen, slik at færre trenger å pendle ut, sier nestleder og varaordførerkandidat i Nes AP, Hans-Petter Trondrud.

De legger til at det å øke grunnbemanningen i kommunen også er et fokusområde. Da vil man tåle at noen er borte og slipper høye vikarkostnader.

– Flere får faste stillinger, og arbeidsbelastningen blir mindre over tid. Vi må få rett kompetanse på rett plass, så de ansatte kan gjøre den jobben de har utdannet seg til. Dette vil føre til at det blir mer attraktivt å jobbe i Nes kommune, sier Sjøli.

IKKE I MÅL: Anne Grethe Tømte, Grethe Sjøli og Hans-Petter Trondrud er stolte av mye av det partiet har fått til, men de er ennå ikke i mål.

Et godt sted å leve

Jobb er viktig, men det er også viktig å ha et godt innhold i livet når vi har fri. AP ønsker at innbyggerne i Nes skal ha et godt tilbud når det gjelder aktiviteter, og da gjerne i Årnes sentrum.

– Vi vil bevare de små lokalsamfunnene, men har samtidig fokus på å bygge ut Årnes som bygdesenter. Vi trenger kulturtilbud, serveringssteder, bedrifter og alt annet som hører med i et sentrum, sier Trondrud.

Han legger til at vi har et godt tilbud allerede, men det bør utvikles videre.

Ungdomspolitiker Emil Rzaev (19) sier at han tror det å få trafikken ut av sentrum kan bidra positivt.

– Vi må også bli flinkere til å bygge etter behov. Kanskje må noen eldre bygninger vike for å få plass til nye boliger. Skal vi få liv i sentrum, må folk bo nærme nok, sier han.

Nes AP mener videre det er viktig å tenke estetisk og å sørge for hyggelige møteplasser.

– Jeg har en drøm om en lekeplass til de minste i sentrum. Det finnes områder for ungdom og voksne på Høie for eksempel, men vi mangler noe til de små barna, sier Sjøli.

VIL JOBBE FOR NES: Sondre Tømte, Emil Rzaev og Haakon Vetle Solvik vil gjerne jobbe med å gjøre Nes til et enda bedre sted å bo.

Et godt sted å vokse opp

For å skape en kommune der alle lever godt, er man avhengig av innspill fra innbyggere i alle aldre.

– Vi er derfor veldig glade for at vi nå har fått tre ungdommer inn på listen, sier Tømte og nikker mot Emil, Sondre Tømte (20) og Haakon Vetle Solvik (31).

Sammen representerer de tre unge mennene både ungdom på veg ut i studier og livet, og unge nyutdannede som slår seg ned i kommunen.

– Det er veldig viktig for oss at vi får innspill fra de unge. Jeg tror kanskje at jeg vet hva ungdommene ønsker seg, men når alt kommer til alt gjør jeg ikke det, sier Anne Grethe Tømte

– Endringsvilje og -evne er viktig, og derfor er det bra at vi har med ungdom og nye medlemmer som kommer med nye ideer. Hos oss er det store endringer på listen siden forrige kommunevalg, legger hun til.

Kort om Aps fanesaker:

Hele faste stillinger:

•Det skal være mulig å få hele, faste stillinger i Nes. Da skapes trygghet, og man kan både bo og jobbe i kommunen. Vi vil også jobbe for å få ansatt andre yrkesgrupper i tillegg til lærere i skolen, for eksempel miljøterapeuter.

Bruk av private aktører der vi må:

•Nes AP er for private barnehager der det er behov for det. Per i dag er vi helt avhengige av de private barnehagene, men AP ønsker ikke at store summer skal forsvinne til eierne av disse.

Ta hele kommunen i bruk:

•AP ønsker et levende bygdesenter på Årnes. Samtidig skal hele kommunen tas i bruk. Ta vare på butikker og kafeer i de små lokalsamfunnene og bevar grønne lunger til glede for alle i Nes.

Gode vilkår for næringsliv og nyetableringer:

•Det skal være attraktivt å etablere seg i Nes. På den måten skape skatteinntekter til kommunen, og det bidrar til at flere kan jobbe i hjemkommunen.

Trafikksikkerhet:

•Med gang- og sykkelveier blir det trygt å ferdes i Nes. AP ønsker å bygge ut et nett av gang- og sykkelveier i hele kommunen.

Folkehelse og eldreomsorg:

•Innbyggerne i Nes skal få et godt helsetilbud så lenge de kan bo hjemme. Når det blir nødvendig, skal de så få et godt tilbud utenfor hjemmet. Det skal også jobbes aktivt for å unngå utenforskap og ensomhet.

Gode tilbud til ungdom og frivillighet:

•Vi trenger tilbud til alle i Nes – også dem som ikke ønsker å delta på organiserte aktiviteter. Vi vil etablere aktivitets- og skatepark på Årnes samt gode møteplasser til uorganisert idrett, mekking, fisking og annet. Det krever også at man får flere med på frivillig arbeid.

Bevare og utvikle landbruket i Nes:

•Nes AP har fokus på å bevare Nes som en landbrukskommune. De vil motivere til endring og nysatsing og hjelpe til med å etablere samarbeidsarenaer for bøndene.

Bestillingstransport:

•Bestillingstransport skal etableres der det ikke er kollektivtilbud i dag. Alle skal kunne bestille transport hjemmefra uansett formål - både på dag, ettermiddag og kveld. Dette vil bidra til å bekjempe utenforskap og vil bidra positivt for miljøet.

Les mer om politikken her

FORNYET TILLIT: Ordfører Grethe Sjøli håper på fire nye år for å fullføre viktige saker Nes AP jobber med.

Et godt sted å sosialiseres

Noe av det de virkelig brenner for i Nes Arbeiderparti er å jobbe mot utenforskap og ensomhet.

– Det ønsker vi ikke at noen skal føle i kommunen vår, sier Sjøli.

Hun tror noe av løsningen kan være å få folk engasjert i frivilligheten.

– For å få til dette er det viktig å sørge for at lag og foreninger har penger nok så de kan jobbe med rekruttering, sier Sjøli.

Nes AP er bevisst på at det kan være vanskelig å finne ut hvem som sitter hjemme alene og savner et fellesskap og fullt klar over at det kan være vanskelig for særlig nyinnflyttede å bli kjent med nye mennesker.

– Det å jobbe innen frivillighet gir deg like mye som du yter. Det er en fin måte bli kjent med andre, en god sosial arena og man kommer seg ut og møter andre. Dette fellesskapet er viktig for at man skal ha det godt i Nes, avslutter hun.