I RETNING NES: Med fersk sponsorpakke til idrettsforeningen på Haga og idrettshall-bygging i sekken satser Blaker Sparebank for fullt i Nes. - Vi vil være en tydelig støttespiller i lokalmiljøet, sier fra v. nesbuene salgs- og markedssjef Lars Eugen Andresen, kunderådgiver Espen Logan og kundevert Ingunn Laingen Richardsen, med Akershus Energi på Rånåsfoss. og Glomma i bakgrunnen.

Lokal støttespiller i hundre år: Blaker Sparebank satser stort i Nes

Vi tror betydningen av å ha en lokal bank i ryggen blir viktigere og viktigere. Og vi vet at vi gjør hverdagen lettere for mange.

Det sier Lars Eugen Andresen i Blaker Sparebank. Med den ferske sponsorgaven på to millioner kroner til byggingen av Haga Idrettsforenings nye idrettshall på Auli er banken akkurat der de ønsker å være i lokalmiljøet.

– Vårt privilegium er å kunne bidra i lokalmiljøet. Det er grunnpilaren. Samarbeidet med Haga IF om idrettshallen er et svært godt og tydelig eksempel på hva vi ønsker å være i lokalsamfunnet vårt, sier Andresen, som er salgs- og markedssjef i banken.

Storoffensiv i Nes

Sammen med kunderådgiver Espen Logan og kundevert Ingunn Laingen Richardsen forteller Andresen om pro-aktiv holdning til bankmarkedet i Nes. Forankring i lokalsamfunnene, at banken er lett tilgjengelig og har ansatte med god kunnskap om lokalmiljøet teller positivt.

NYTT: Ingunn Laingen Richardsen gleder seg sammen med Lars Eugen Andresen til nye lokaler i første etasje i Linjekvartalet på Sørumsand til høsten. – Vi får alt på en flate, det blir bra, sier kundeverten i Blaker Sparebank.

100-årsjubilanten Blaker Sparebank med lokaler i Sentrumsgården på Sørumsand de siste 20 årene satser mot å bli den foretrukne bankforbindelsen for nesbuene. I dag er kundemassen i Nes for en stor del plassert i de sørlige delene.

Her er sju av de 22 ansatte nesbuer. Ingen ulempe når det nå satses i nabobygda til 91 Stomperud.

Blaker Sparebank

Blaker Sparebank ble stiftet 22. oktober 1920.

Året før ble Blaker egen kommune.

Sparebanken ble etablert på Huseby i Blaker.

Banken har hatt filialer på Rånåsfoss, Auli og Sørumsand.

I 2000 ble hovedkontoret flyttet til Sørumsand.

Høsten 2020 flytter banken inn i egne lokaler i nye Linjekvartalet på Sørumsand.

Ringerunden er i gang

– Med positiv respons så langt. Vi har allerede fått mange nye kunder, sier Ingunn Laingen Richardsen.

Kunderådgiver Espen Logan sier at den store fordelen for lokalbanken er de personlige møtene med kundene. Han forteller at banken benytter «HØR», helhetlig økonomisk rådgivning, i møte med kundene.

– Det blir personlig og situasjonsbetinget rådgivning til folk i ulike livsfaser som med boligkjøp, familieutvidelser og pensjonisttilværelse. Vi rendyrker profilen vår med de personlige møtene. Dessuten lærte jeg noe fint av en foredragsholder nylig: Som rådgiver for lånekunder er man ikke bare en som jobber i banken, men en som realiserer drømmer. Det er det fint å være, smiler Logan.

– For noen kan lokalbanken føles for tett på den personlige økonomien også?

– Ja, derfor må vi opp med «ekte vare», for å bruke det uttrykket, siden vi gjerne treffer på kundene våre på butikken. Jeg er Haga-gutt og det har nok også hendt at det er har kommet noen bankrelaterte spørsmål «ute på by’n» også. Men det går helt fint. Det viktigste er å finne den løsningen som tjener kunden best.

Logan, Richardsen og de øvrige ansatte merker større trykk i arbeidshverdagen med følgene av tiltakene mot korona. Banken satte raskt ned lånerenten, og mange kunder har fått opplæring i nettbank-bruk over telefon.

– Og så ringte vi opp kundene våre.

STOMPERUD: Blaker Sparebanks 100-årsjubileum feires blant annet med tegneseriehefte med 91 Stomperud på tokt i både Nes, Blaker og Sørum, med tekst av Haakon Isachsen og tegninger av Håkon Aasnes.

100 år som lokal støttespiller

Blaker Sparebanks historie skriver seg tilbake til 1920, da med bank på Huseby i den gang Blaker kommune. Jubileet markeres med bankhistorien i et eget tegneseriehefte med den ikke ukjente bygdestørrelsen 91 August Stomperud, som ble sendt og levert ut tidligere i vår. Stomperud tar på sitt særegne vis leseren gjennom bygdene. Slikt går også i merverdi-sekken.

Den hundre år lange historien har også betydd at filialene i Blaker, på Rånåsfoss og Søndre Auli er borte til fordel for lokaliseringen midt på Sørumsand.

– Selv om banken valgte å legge ned filialen På Søndre Auli, så vil vi kunne møte kundene våre der. Nye Blaker Sparebank Arena gir oss muligheter for møter og kundekvelder. Banken ønsker heller å bidra til byggingen av idrettshall enn å opprettholde en filial som ikke var godt besøkt. Og jo flere kunder vi har, jo mer har vi å gi, sier Andresen, og legger til at banken legger igjen mer penger i Nes nå.

Flytter til høsten

På veggen på møterommet her henger klubbvimpler fra idrettslag både i Nes og Sørum. De blir med når banken i løpet av høsten flytter inn i splitter nye lokaler i Linjekvartalet.

– Vi drar med oss lang og tradisjonsrik historie som støttespiller for lokalsamfunnet videre inne i den nye tida. Jeg synes vi er veldig godt rigget for framtida, og vi vet at vi gjør hverdagen bedre for mange når vi er en tydelig og støttende aktør. Det skal vi fortsette å være, sier Lars Andresen, og legger til:

– Vi har oppdaget en litt artig sak mens vi har undersøkt: Vi ser at folk på mindre steder, som Haga og Auli, har større lojalitet til banken sin enn folk på litt større steder. Det har nok med følelsen av tilhørighet å gjøre.

Rigget for videre vekst

Salgs- og markedssjef Andresen, fastslår at 2020 er og blir et spennende år og at lokalbanken er rigget for vekst.

– Vi feirer hundre år og ser tilbake på det vi har skapt sammen. Mest av alt ser vi framover. Banken er rigget for vekst, og ønsker fremover å hjelpe unge boligkjøpere inn på markedet. Det er her både kundene og banken drar nytte av kjennskap til lokalsamfunnet, sier Andresen.

Blaker Sparebank har 3,5 milliarder i forretningskapital og låner ut 2,8 milliarder, med høy konsentrasjon i sitt kjerneområde.

– Vi har høy innskuddsdekning med 92% og vi har svært god likviditet. I 2019 hadde banken utlånsvekst på 8,5 prosent, forteller Andresen.