PRESISJONSSÅING: – Dette gjør at bonden kan redusere hvor mye innsatsmidler som brukes samtidig som man optimerer avlingen ut fra kvaliteten på jordsmonnet, sier Nafstad. Foto: Marie Borgen Winbladh

Derfor bør du velge såmaskinene fra Horsch

Her sikrer du såkornet nøyaktig plassering i jorda og de beste forutsetninger til å gi en god avling. Med data fra treskeren og jordanalyser, kan såmaskinene fra Horsch sikre nøyaktig og variabel tildeling av såkorn og gjødsel.

– Presisjonssåing gjør at vi får ned kostnadene på såkorn og gjødsel, sier Hans Ole Nafstad i Lena Maskin.

Lena Maskin selger en rekke såmaskiner i ulike prisklasser, tilpasset både behov og størrelse hos den enkelte gårdbruker. Den mest avansert i dag er såmaskina Horsch Pronto DC.

HORSCH: – Dette er en såmaskin som er luftassistert og betjenes med Isobus, med god presisjon og hvor hver enkel såskål har et uavhengig dybdehjul, sier Hans Ole Nafstad. Foto: Marie Borgen Winbladh

Såmaskin

Lena Maskin er nye på markedet på Romerike, og har kontor på Dal. Hans Ole er en av selgerne og betjener markedet i Nes. I porteføljen sin har de store produsenter som blant annet CLAAS, Bogballe, Lemken, Multiva og Horsch.

Om kort tid står våronna for tur og da er såmaskinen sentral. Den mest avanserte maskinen som Lena Maskin selger er Horsch Pronto som setter presisjonslandbruket til et helt nytt nivå.

– Dette er en såmaskin som er luftassistert og betjenes med Isobus, med god presisjon og hvor hver enkel såskål har et uavhengig dybdehjul. Det gjør at hver skål tilpasser seg underlaget uavhengig av hverandre. Denne maskina kan gi en nøyaktig sådybde og dermed en jevn oppspiring, forklarer Nafstad.

Data fra treskeren og GPS-jordprøver

Presisjonssåing handler rett og slett om at såmaskina slipper ut akkurat riktig mengde korn og gjødsel akkurat der hvor det er behov. Med dataene fra tresker og GPS-baserte jordprøver vil såmaskina gi en helt nøyaktig såprosess akkurat tilpasset behovet i jorda.

– Mange bønder er redd for å få «helligdager» ute på åkeren, og ender derfor isteden opp med at man sår dobbelt noen steder. Ved vendeteigene har det også vært krevende å heve/senke såmaskina i rett tid for å få såkornet på linje med vendeteigen. Disse problemene er nå en saga blott. GPS-styring sørger for at maskina starter og stopper nedslipp av korn og gjødsel mot en forhåndsdefinert linje, forklarer Nafstad.

I samarbeid med et eksternt firma kan hver enkelt bonde også lage en så- og gjødselplan som lar både innhøstingsdata fra skurtreskeren og jordprøver være med på å bestemme hvor tett det skal sås og hvor mye gjødsel som skal slippes ned.

Miljøvennlig gjødsling

– Dette gjør at bonden kan redusere hvor mye innsatsmidler som brukes samtidig som man optimerer avlingen ut fra kvaliteten på jordsmonnet, sier Nafstad, som understreker hvor viktig det er for et miljøvennlig landbruk at det ikke gjødsles mer enn nødvendig. Presis gjødsling gjør at det blir mindre avrenning til vassdragene.

– Dette er en såmaskin som også fint klarer å så rett ned i stubben eller med redusert jordbearbeiding. Det i seg selv kan spare bonden for mye arbeid, sier Nafstad, som innrømmer at maskinen nok er for dem som har store arealer som skal sås. Allerede er det solgt flere slike maskiner i Nes, og bare denne våren kommer det tre til.

MULTIVA: Mulitiva sin Cerex 300-modell for bønder som er ute etter en litt enklere maskin som fortsatt har et høyt presisjonsnivå, sier selger Hans Ole Nafstad. Foto: Marie Borgen Winbladh

Individuell rådgivning

LENA MASKIN: Hans Ole Nafstad fra Nes er selger for Lena Maskin. Foto: Marie Borgen Winbladh

– Vi har såmaskiner som passer for alle ulike gårdsbruk i Nes, sier han og løfter fram Mulitiva sin Cerex 300-modell for bønder som et ute etter en litt enklere maskin som fortsatt har et høyt presisjonsnivå.

– Den har en god presisjon og hver skål tilpasser seg underlaget uavhengig av hverandre, slik at det er en nøyaktig sådybde hele tiden, sier Nafstad som understreker at de tilbyr maskiner som passer den enkelte bonde.

– De mest avanserte maskinene passer ikke for alle, vi tilbyr individuell rådgivning til alle kundene våre.

Lena Maskin

Lena Maskin AS er et datterselskap under det danske konsernet Danish Agro, som består av 100 agroindustrielle selskaper i inn- og utland.

Lena Maskin er forhandler av blant annet CLAAS traktorer og høstemaskiner, Bogballe, Conor, Lemken, Multiva, Horsch, Samson, Göweil, AVR, Miedema og Maschio. Selskapet har i dag 80 ansatte fordelt på 7 avdelinger på Østlandet og 2 i Trøndelag, og omsatte for ca. 350 mill. i 2019.

Avdelingen på Dal ble etablert i 2017 og har 8 ansatte. Avdelingen disponerer 2 servicebiler for uteoppdrag.

Kontaktinfo selger:

Hans Ole Nafstad Tlf: 991 56 207 mail: hans.ole.nafstad@lma.no

www.lma.no