MYE KOMPETANSE: – Vi har hatt med oss en kjempefin gjeng med masse kompetanse og erfaring under forberedelsene av årets matfestival og næringsseminar, sier Tonje E. Dahlstrøm (bakerst til høyre). Her er hun sammen med resten av ressursgruppen bestående av (foran fra venstre) Line Ramstad, Ole Andre Olsen, Ole Erik Lunder, (bak fra venstre) Erik Røseid og Elisabeth Stabell.

– Dette er en viktig tankesmie

Næringsseminaret er fast post under matfestivalen Brød & Cirkus. Årets tema er matsikkerhet, energi, klima og miljø, og arrangørene lover et variert program.

Torsdag 22. september er det duket for årets næringsseminar i Nes kulturhus. Dette er en årlig begivenhet under Brød & Cirkus, og det er en viktig arena der næringslivet i Nes kan møtes. Seminaret er litt eldre enn festivalen, og det ble for første gang arrangert i 2012. Faktisk var det en workshop dette året som førte til at vi fikk en matfestival her i Nes.

Opptakten til Brød & Cirkus

Mye godt har utvilsomt kommet ut av det første næringsseminaret, og Brød & Cirkus er altså en av dem. Hvert år kan vi nesbuer og andre besøkende glede oss over et rikholdig program under Matfestivalen Brød & Cirkus, der kommunen virkelig får vist seg som den kultur- og landbrukskommunen den er.

Det var for øvrig her ideen om Nes Strandhager ble luftet for første gang, og det var også takket være dette seminaret arrangementet Vegalangs ble startet.

Spennende foredrag

Også i år får de som deltar under næringsseminaret høre en rekke interessante foredrag, og temaene spenner bredt. Gudbrand Qvale vil dele erfaringer fra Horgen gård og snakke om hvordan man skaper merverdi for eget bruk og for sine kunder.

Videre blir også klima tema, og de fremmøtte får høre fra meteorolog og Risk Controller i Eika Forsikring hvordan klimaet vil påvirke vår region og hvilken betydning dette har både for landbruket og samfunnet. Akershus Energi kommer med sin administrerende direktør for å snakke om alternative energikilder, og administrerende direktør i Felleskjøpets Fôrutvikling vil blant annet informere om forsøk på Thesen gård, her i Nes.

Innovative bønder

Tanken bak næringsseminaret er å løfte et innovativt landbruk frem for bønder i Nes, og enda viktigere – synliggjøre for beslutningstagere og annet næringsliv hvor stor den innovative tenkningen innen landbruket er.

– Samtidig vil man vise hvor stor landbruksnæringen og kulturnæringen er internasjonalt, og hvor stor betydning dette kan ha for vår kommune og region, sier kulturhusleder Ola Andre Olsen.

Som landets tredje største landbrukskommune og en betydelig kulturkommune er dette styrker som vi har pekt på som en god plattform for å synliggjøre Nes for omverden. Samtidig har kultur og landbruk mye å vinne på samarbeid.

Her er noen av temaene under årets næringsseminar:

Hvordan skape merverdi for eget bruk og kunden? (Horgen gård)

Grisen fores med protein fra granskauen. (Thesen gård)

Hvor selvforsynte er vi i Nes, og hvor selvforsynte kan vi bli?

Hvordan vil klima påvirke vår region? Konsekvenser for landbruket og samfunnet.

Alternative energikilder i dagens energi virkelighet.

Hvordan årets temaer kan gi grunnlag for god stedsutvikling når de blir en del av helheten.

En tankesmie

Miljø kom så inn som en tredje pilar, som peker i retning at alle må ta mer ansvar.

Dette fikk Nes en ekstra mulighet til gjennom Oslo kommunes satsning på Esval. Gjennom et samarbeid mot landets hovedstad, ligger det mange muligheter for Nes landbruket.

– Næringsseminaret er for alle som er interessert i landbruksbasert næringsutvikling og utvikling av Nes og vår region. Da landbruket er så viktig for vår identitet og kultur, har vi ment at dette kunne være en tankesmie for alle, sier han.

Større stolthet

Selv om både matfestivalen, Nes strandhager og Vegalangs ganske konkret kan sies å ha sin spede begynnelse i næringsseminaret, mener Olsen det er viktigere å se på seminaret som en større pakke, der man har satt fokus på landbrukets rolle som identitetsbygger for Nes.

– Sammen med festivalen, Vegalangs og strandhagene våger vi å påstå at vi har skapt større stolthet for det å være bonde. Vi har klart å synliggjøre nye sider ved Nes landbruket, blant annet i samarbeid med lokalavisa, sier han.

I forkant

I samarbeidet med prosjektene merker de som jobber med næringsseminaret og festivalen generelt at grenser er blitt flyttet gjennom årene. Dette har gitt Brød & Cirkus nye og innovative muligheter.

– Vi mener vi har vært i forkant med utviklingen på en del temaer og tror dette har vært med på å gjøre arbeidet med nye sider av landbruksnæringen enklere og forhåpentligvis gitt inspirasjon. Landbruket har alltid vært en del av den tradisjonelle kulturfortellingen i Nes, men nå er det også en del av den kontemporære fortellingen, avslutter Olsen.