BILDETEKST: Overrasket: Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, er overrasket over den høye vikarbruken i Skogbygda barnehage. Han tror vikarbruken hemmer barnas utvikling. Foto: Thomas Frigård

Professor mener utstrakt vikarbruk i barnehage hemmer barnas utvikling

I løpet av ti måneder har barna i Skogbygda barnehage hatt 59 vikarer. Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, er svært overrasket over det høye tallet. Han tror den høye bruken av vikarer hemmer barnas utvikling.

Publisert 18.12.2017 kl. 09.34. Oppdatert kl. 09.34.

Skogbygda

- Å fy flate, det var høye tall. Jeg hadde ikke trodd at vikarbruken var så høy. Det er ganske overraskende, er den umiddelbare kommentaren til Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, når han får høre om vikarbruken i Skogbygda barnehage.


Hemmer utviklingen

Raumnes har kartlagt sykefraværet og vikarbruken i de tre kommunale barnehagene i bygda, og i Skogbygda barnehage har sykefraværet vært over 20 prosent de to siste kvartalene, og barna har måtte forholde seg til 59 forskjellige vikarer på ti måneder. Bare 14 av vikarene har blitt brukt i mer enn to dager. Nordahl tror den utstrakte bruken av vikarer virker hemmende på barnas utvikling.

- Det er ikke gjort forsking på dette, men vi vet at små barn har behov for stabile voksenpersoner som de kjenner godt og har tillit til. Å måtte forholde seg til så mange ukjente voksne mennesker over tid er jeg redd vil hemme utviklingen til barna, sier Nordahl.


Blir tilbakeholdne

Han viser til at barn er avhengig av å ha kjenne de voksne for å utfolde seg både språklig, motorisk og sosialt. I en situasjon med stadige endringer av de ansatte i en barnehage, tror professoren at dette vil gå ut over tryggheten til barna, og de vil ikke utfolde seg på samme måte som når de kjenner de voksne.

- Språkutvikling handler om å tørre å snakke, og vi vet at barn må ha tillit til de voksne for å bruke språket. Når et barn møter en fremmed blir de forsiktige og tilbakeholdne. Både sosiale og motoriske ferdigheter utvikler barna også best i rammer hvor de er trygge på de voksne. Barn bruker litt tid på å etablere en trygg relasjon til voksne, sier Nordahl.


Passer barn

Han ser også klare utfordringer med at stadige nye vikarer vil føre til at en stor andel av de ansatte heller ikke kjenner barna, og han peker på at stadig nye fjes blant de voksne også kan hemme trivselen til barna.

- Trivselen til barna er veldig avhengig at de har en trygg relasjon til de voksne, og at de voksne kjenner barna. En voksen som er i en barnehage kun én dag kan ikke bidra med mye rent pedagogisk. Da har man vært til stede for å passe barna, og dette er ikke i tråd med barnehagenes mål om å være en lærings- og utviklingsarena, sier Nordahl.


22 er også høyt

I de andre kommunale barnehagene er ikke vikarbruken så omfattende som i Skogbygda. Auli barnehage har benyttet 11 vikarer i år, mens i Svarverud er tallet 22 vikarer.

- Jeg synes 22 vikarer også er et høyt tall, sier Nordahl.


Tas ikke alvorlig

Han mener at kommunen først og fremst må analysere hvorfor sykefraværet er så høyt i barnehagen, og det neste er å sikre en stabil vikarordning.

- Det første man må gjøre er å finne ut hvorfor sykefraværet er så høyt, og det neste er å jobbe med å lage en vikarordning som er mer stabil enn det vi er vitne til her, sier Nordahl.


Sårbare barn

Skogbygda barnehage har til tider hatt så store utfordringer med sykefravær at det har vært flere vikarer enn fast ansatte på jobb. Nordahl peker på at det er vanskelig å unngå et en slik situasjon ikke går ut over barna i barnehagen.

- Tallene du viser til er veldig høye, og jeg synes dette er et uttrykk for at vi ikke tar små barn alvorlig. Jo mindre de er, jo mer sårbare er de, sier Nordahl til Raumnes.


Blir skjermet

- Barnehagen skjermer de barna som viser tegn til å være skeptiske til nye vikarer?

- Det er prisverdig, men vi må huske at små barn er veldig observante og utrolig dyktige til å tolke sine omgivelser. Det er dermed ikke gitt at å skjerme enkelte barn er tilstrekkelig for å unngå at de blir påvirket av situasjonen, sier Nordahl.


Fakta

Vikarbruk i barnehagene:

Skogbygda barnehage

2015: 27 vikarer og 18 prosent sykefravær

2016: 32 vikarer og 14 prosent sykefravær

2017: 59 vikarer og 19 prosent sykefravær

Svarverud barnehage

2015: 23 vikarer og 12 prosent sykefravær

2016: 22 vikarer og 12 prosent sykefravær

2017: 22 vikarer og 11 prosent sykefravær

Auli barnehage

2015: 5 vikarer og 20 prosent sykefravær

2016: 4 vikarer og 8 prosent sykefravær

2017: 11 vikarer og 7 prosent sykefravær

Kilde: Oversikt fra Nes kommune


Les mer om: nyheter

Relaterte saker

Siste saker Gå til framsida