BILDETEKST: Ingen penger: En opprusting av Rånåsfoss stasjon med tanke på å overta de reisende fra Auli er beregnet å koste 250 millioner kroner. I regjeringens forslag til NTP ligger det imidlertid ikke inne ei krone til dette prosjektet i perioden 2018-2029.Begge foto: Jan Erik Hæhre

Ordføreren tolker NTP-forslaget slik at Auli vil bestå som stoppested de neste 12 årene

En utbygging av Rånåsfoss stasjon er beregnet å koste rundt 250 millioner kroner. Ikke en eneste krone er satt av i NTP-forslaget.

Publisert 17.04.2017 kl. 11.48. Oppdatert kl. 13.07.

Jernbane

- Om man ikke setter av penger til denne utbyggingen, kan jeg ikke forstå annet enn at Auli består som stoppested inntil videre, sier ordfører Grete Sjøli.

Hun erkjenner å ikke kjenne detaljene, men vi klarer ikke å finne noen investeringer på Kongsvingerbanen, bortsett fra 451 millioner kroner som skal gå til opprusting av stasjonene Sørumsand og Skarnes.


En ny sjanse

- Slik jeg ser det, får vi en ny sjanse til å snakke for Sandnes Øst-prosjektet. Så lenge Rånåsfoss-utbygging ikke er nevnt, vil det jo heller ikke skje noe der, sier Sjøli.

Både Nes og Sørum ønsket Sandnes Øst helt på kommunegrensa som erstatning for stoppestedene Auli og Rånåsfoss. Denne løsningen ville kostet 750 millioner kroner.


Valgte Rånåsfoss

Jernbaneverket, nå Bane Nor, mente imidlertid denne løsningen ble for dyr, og vedtok at Auli skal legges ned og Rånåsfoss blir stoppestedet. Men det krever en betydelig investering likevel, og anslagsvis 250 millioner kroner skulle brukes.

Siden prosjektet ikke er nevnt i NTP, kan vi ikke tolke det annerledes enn at prosjektet ikke kommer de neste 12 årene.


Ikke funnet prosjektet

Vår søken etter dette prosjektet i NTP har altså ikke gitt resultater. Det samme er tilfelle for kommunikasjonssjef Harry Korslund i bane Nor region øst.

- Jeg har også søkt i NTP på dette, uten å finne noe, sier Korslund til Raumnes. Han understreker at dette ligger litt utenfor hans ansvarsområde, som er drift og vedlikehold. Likevel har han finlest NTP-forslaget for sitt område, og ikke funnet noe om Rånåsfoss og Auli.


Opprettholder forslaget

Det Korslund imidlertid kan fortelle, er at Bane Nor skal opprettholde sitt forslag om å legge ned Auli og bygge ut Rånåsfoss. Han vet likevel ikke mer enn det, eller når det er snakk om. Penger i regjeringens NTP-forslag ligger i hvert fall ikke inne i perioden fram til 2029.


Les mer om: nyheter

BILDETEKST: Består: Ordfører Grete Sjøli tolker NTP-forslaget som at Auli skal bestå inntil videre.

Siste saker Gå til framsida

Klager til Fylkesmannen

Dårlig informasjon, manglende utslipps- tillatelse, gammel reguleringsplan og protester som ikke ...