annonse

Vil fortsatt se på gensejustering ved Auli

Ber inn til møte
Ber inn til møte: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland ber Nes og Sørum inn til møte om grense- justering på Auli og Rånåsfoss. (Foto: Thomas Frigård)

Fylkesmannen ber Sørum og Nes inn til møte om en grense- justering. Innbyggerne skal også si sin mening om saken.

Thomas Frigård

- Det var overraskende at vi fikk denne invitasjonen. Vi har fått beskjed om at Nes skal bestå som kommune fordi vi er stor nok som vi er, og vi mener at det er merkelig at vi da skal miste nesten 3000 innbyggere, sier Grete Sjøli.

Kommunal- og moderniseringdepartementet har gitt Fylkesmannen oppdrag om å utrede grensejusteringer mellom Nes og Sørum ved Auli og Rånåsfoss. Fylkesmannen ber derfor partene inn til et prosessmøte om dette 30. august. Departementet mener at både Nes og Sørum er positive til at det gjennomføres en utredning om grensejustering.

- Det vises til at begge kommunene har uttalt seg positivt til at det gjennomføres en utredning, skriver departementet i et brev til Fylkesmannen.

- Regner med at dette blir et møte på et mer generelt grunnlag. Vi får møte og se hva møtet bringer, men vi ønsker fortsatt ikke å gi fra oss noen innbyggere. Men vi ønsker Rånåsfoss velkommen til Nes, sier Sjøli.

Departementet har bedt Fylkesmannen om å så snart som mulig å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Nes og Sørum. Utredningen skal gi opplysninger om folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. Fylkesmannen har tidligere foreslått at Auli skilles ut fra Nes og blir en del av en storkommune på Nedre Romerike. Politikerne i Nes har avvist at dette er aktuelt. I stedet har ordføreren foreslått at Rånåsfoss kan bli en del av Nes.

- Dersom Fylkesmannen foreslår en grensejustering skal et klart og entydig forslag til ny kommunegrense foreslås overfor departementet, skriver departementet.

Departementet viser for øvrig til at kommunestyrene i både Nes og Sørum skal få uttale seg om saken før en endelig avgjørelse tas. Dessuten ønsker departementet at kommunestyrene innhenter innbyggernes synspunkter i saken. Stortinget har vedtatt at Sørum skal slås sammen med Fet og Skedsmo, og denne sammenslåingen skal trå i kraft 1. januar 2020.

- Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen, skriver departementet.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.