annonse

Vil etablere oppdrettsanlegg for ulv i Nes

Ser behov for nytt ulveblod
Ser behov for nytt ulveblod: Organisasjonen Ulv i Europa vil etablere oppdrett av ulv i Skogbygda. (Foto: Raumnes)

Organisasjonen Ulv i Europa vil etablere et oppdrettsanlegg for ulv nord i Nes, primært i Skogbygda.

John Arne Paulsen

Denne artikkelen er Raumnes' aprilspøk i 2017.
Organisasjonen Ulv i Europa søker nå kontakt med grunneiere nord i Nes med ønske om å inngå avtale om disponering av grunn. Én grunneier, som vil være anonym, har inngått en intensjonsavtale med organisasjonen, som nå ønsker å knytte til seg flere. I en pressemelding rett før denne utgaven av Raumnes ble ferdig produsert i går opplyser Tyr Vemund Jæger i Ulv i Europa at området skal gjerdes inn.

Høye gjerder

- Ved eventuelle rømninger vil det bli opprettet en beredskapsgruppe som kan håndtere situasjonen, fastslår han.
Hovedmotivasjonen med oppdrettet er å motvirke den ulovlige avskytingen av ulv som de hevder foregår både i og utenfor ulvesonen. Ulver skal hentes inn fra Øst-Europa som ledd i arbeidet med å få sårt tiltrengt, nytt blod inn i den skandinaviske ulvestammen.

Bernkonvensjonen

Organisasjonen bygger sin virksomhet på Bernkonvensjonen, som har hatt og har stor innflytelse på norsk rovdyrforvaltning.
Bernkonvensjonen verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Avtalen gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater, og den legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder. I de senere år har partsmøtet også fokusert på Bernkonvensjonen som et mulig regionalt redskap for gjennomføring av relevante mål vedtatt i Konvensjonen om biologisk mangfold.
Organisasjonen ber om innspill i sakens anledning til e-post ulvieuropa@outlook.com.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.