annonse

Vegen videre for grensejusteringen mellom Nes og den nye storkommunen

Vegen videre
Vegen videre: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (t.v.) snakket om framdriftsplanen for prosessen. Her er hun i samtale med Nes-ordfører Grete Sjøli. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland skal ha sin anbefaling klar i april. Før den tid er det mye arbeid som de to berørte kommunene skal gjennom.

Jan Erik Hæhre

Kommunereform

- Slik jeg forsto det, skal departementet fatte sin endelige avgjørelse før sommeren 2018, konstaterte fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland da hun deltok på folkemøtet på Auli i oktober.

På møtet gjennomgikk hun grunnlaget for prosessen som skal føre fram til en anbefaling om Auli og Rånåsfoss, og hvilken kommune tettstedet skal høre til.

- Begge kommuner mener tettstedet må høre til i deres kommune. Det har jeg forståelse for, sa fylkesmannen, og understreket at verken hun eller de ansatte hos fylkesmannen har tatt noe standpunkt. De skal bare gjøre en jobb i en prosess.

Inndelingsloven

På møtet redegjorde også Svarstad Haugland for vegen videre fram mot en endelig avgjørelse i departementet til sommeren.

- Vi er nå i fasen der kommunene henter inn fakta til faktagrunnlaget, sa fylkesmannen.

Hun pekte på at oppdraget er konkret når det gjelder hva som skal utredes, basert på Inndelingsloven som styrer prosessen ved grensejusteringer.

Muligheter til å bidra

Svarstad Haugland pekte også på at kommunene og innbyggerne vil få rikelig anledning til å si sin mening, selv om tidsskjemaet for prosessen er stramt.

- Innbyggerne skal både bli kjent med og få uttale seg om kunnskapsgrunnlaget, sa Svarstad Haugland. Hun anbefalte dessuten folk om å sette seg grundig inn i kunnskapsgrunnlaget som skal være på plass fra kommunene før jul.

Prosessen videre

Svarstad Haugland kunne fortelle at de informasjonene som kommunene henter inn skal behandles politisk i de respektive kommunene før jul.

- Punkter som skal utredes ved en grensejustering er folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og kommunale tjenesteforhold. Hvordan grensejusteringer påvirker kommunens økonomi, næringsliv og foreningsliv er også viktige temaer i utredningen, sa fylkesmannen på møtet.

Hun pekte på at det er mange momenter som kan belyses og som betyr noe for innbyggerne.

I januar skal fylkesmannen sette seg ned med de to kommunene med kunnskapsgrunnlaget.

Ut på offentlig høring

Så legges kunnskapsgrunnlagene ut på høring, med kort frist. I denne perioden kan alle som vil si noe om saken.

Deretter går fylkesmannen gjennom alle innspillene. I denne perioden skal det også gjennomføres en innbyggerundersøkelse. Den skal bare gjennomføres i de såkalte grunnkretsene, altså blant folk på Auli og Rånåsfoss. Det er de som er direkte berørt av prosessen.

- Summen skal gi oss et grunnlag for en anbefaling som vi sender departementet i april, sa Svarstad Haugland.

Fylkesmannen ga også uttrykk for at et nytt folkemøte er aktuelt i perioden januar/februar en gang.

- For oss er det viktig å være grundig fram mot prosessen og vedtaket som skal fattes, sa fylkesmannen.

Innbyggerne skal både bli kjent med og få uttale seg om kunnskapsgrunnlaget til kommunene.

Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann