annonse

Ungdomsskoleelever frykter represalier og våger ikke å si noe til politiet

Tause vitner
Tause vitner: Politiet tror det er flere som vet hvem som slo ned en elev på Vormsund ungdomsskole i november, men ingen våger å si noe. (Foto: Thomas Frigård)
- Tenk dere om
- Tenk dere om: Elevrådsleder ved Vormsund ungdomsskole, Jonas Blakstad, ber elevene tenke seg om før de gjør noe dumt som får konsekvenser. (Foto: Thomas Frigård)

I november ble en elev på Vormsund ungdomsskole tatt med inn på et toalett og slått ned. Politiet er overbevist om at det er vitner til hendelsen, men ingen våger å snakke.

Thomas Frigård

Vormsund

- Vi har en mistenkt i saken, men han nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre. Vi mener det finnes elever som har sett noe eller som vet noe, men av frykt for represalier våger de ikke si noe, sier politiførstebetjent Gunnar Foseid.

Vet at noen vet

I slutten av november ble en gutt på Vormsund ungdomsskole slått ned av en medelev på guttetoalettet på skolen, og saken ble politianmeldt. Ifølge den fornærmede guttens forklaring skal han ha blitt tatt med inn på toalettet av en navngitt medelev, og inne på toalettet ble han slått i bakken av medeleven. Den mistenkte eleven har nektet for at det var han som sto bak volden både overfor skoleledelsen og politiet. Politiet står med en navngitt mistenkt, men de kommer ikke videre uten vitneutsagn.

- Vi vet at det er elever som vet noe, men de frykter å bli utsatt for vold og for å bli stemplet som tystere. Uten vitne- uttalelser står vi litt fast. Dette betyr at det er en fryktkultur på skolen som hindrer at volds- utøvere må ta ansvar for sine handlinger, og slik skal det ikke være, sier Foseid.

Rektor ved Vormsund ungdomsskole, Kjell Øygard, kan fortelle at skolen også har fulgt opp saken ved å informere politiet og kommunens SLT-koordinator. Skolen har hatt samtaler med den fornærmede gutten og den mistenkte gutten, og deres foreldre. Siden den mistenkte avviser at han har slått noen, kommer ikke skolen videre i saken heller.

- Det er helt sikkert noen som vet hvem som sto bak volds- utøvelsen, men de tør ikke stå fram og si dette. Eleven som er mistenkt erkjenner ikke og da kommer vi ikke videre i saken, sier Øygard.

Føler seg utrygge

Skolens eneste sanksjonsmiddel i slike saker å bortvise eller utvise elever fra skolen, men siden man har en uoppklart sak har ikke skolen mulighet til å fatte et slikt vedtak. Eleven som har utøvd vold slipper dermed å stå til ansvar for sin handling.

- Vi vet at det er enkeltelever som føler seg utrygge på skolen, og dette er meget alvorlig. Vi har gjennomført flere møter med elever og foresatte, og vi arbeider med dette, sier rektoren.

Etter høstferien i fjor har ledelsen ved Vormsund ungdomsskole merket en negativ utvikling blant enkeltelever ved skolen, og det har stadig dukket opp negative hendelser. Vold og trusler har vært hyppigere enn tidligere, og nylig knuste noen elever tre brannalarmer på skolen og skapte en massiv utrykning til skolen.

- Vi er ganske fortvilet over at vi har hatt denne negative utviklingen. Vi bruker mye tid på dette, men det tar dessverre vekk mye av det fokuset vi skal ha på en skole, sier Øygard.

- Vi synes det er beklagelig at ingen våger å si hva de vet. Dette hindrer at vi får tatt tak i problemet og at alle elevene får en bedre skolehverdag, sier Foseid.

- Må tenke seg om

- Jeg opplever miljøet ved skolen som fortsatt godt, men enkelthendelser påvirker selvfølgelig mange elever. De hendelsene som har skjedd den siste tiden er uhørt, og det er ikke akseptabel oppførsel, sier elevrådsleder ved Vormsund ungdomsskole, Jonas Blakstad.

Elevene ved skolen merker naturlig nok de hendelsene som har skjedd ved skolen siden høstferien i fjor, og det blir snakket om. Elevrådslederen vil likevel framheve at skolen alltid har hatt og fortsatt har et godt elevmiljø, og at man ikke merker noen generell uro eller frykt blant elevene. Men hendelsene skaper rykter.

- Mitt budskap til elevene er å tenke på sin egen framtid. Gjør man noe dumt nå, vil det kunne henge ved deg i flere år framover. Jeg tror ikke de elevene som gjør dumme ting ser disse konsekvensene, sier Blakstad.

Både politiet og skoleledelsen er bekymret over at det trolig finnes vitner i voldssaker, men at de ikke våger å fortelle om hva de har sett i frykt for represalier.

- Hvorfor våger ikke elever å fortelle hva de har sett?

- Jeg tror ikke dette nødvendigvis er basert på frykt, men det er en slags æreskodeks om at man ikke skal tyste på de du har et tillitsforhold til. Elever legger sin ære i at denne tilliten ikke skal brytes, sier Blakstad.

- Hva skjer hvis tilliten brytes?

- Man kan bli utestengt fra den personen man bryter tilliten til og de vennene rundt denne personen, sier Blakstad.