annonse

Tok farvel med den gamle oljefyren

Åpning
Åpning: Ordfører Grete Sjøli klippet snora for det nye varmeanlegget på Fenstad skole, som i likhet med Skogbygda og Framtun skole har fått faset ut de gamle oljefyrene. Roar Aarnes (driftsingeniør) til venstre og rådmann Johnny Pedersen deltok på markeringen. Nes kommune har nå faset ut alle oljefyrer i kommunens formålsbygg. Begge (Foto: Tommy Simon Norum)
Nytt anlegg
Nytt anlegg: Olav Feby t.v. (prosjektleder) og Tor Sveine t.h. (prosjektansvarlig) fra Nordisk energikontroll AS viste fram det nye anlegget på Fenstad skole. Roar Aarnes (driftsingeniør Nes kommune) var svært godt fornøyd.

Nes kommune har gjennomført utfasing av alle oljefyrer i sine formålsbygg. Nes er dermed først på Romerike med utfasingen av oljefyrer.

Tommy Simon Norum

Fenstad

- Vi har endelig sluttet å bruke fossilt brennstoff i oppvarmingen. Jeg er veldig glad for at vi har tatt dette løftet og fått vekk disse oljefyrene som vi har hatt over lang tid i Nes kommune, innledet rådmann Johnny Pedersen onsdag, da Fenstad skoles nye varmepumpeanlegg ble offentlig åpnet av ordføreren.

Energibesparelser

- Bakgrunnen for investeringen er Nes kommunes «Klima- og Energiplan 2011-2020» der det står at innen 2020 skal all fossilt brensel være borte, sa Roar Aarnes, driftsingeniør Nes kommune.

Nes kommune har investert rundt åtte millioner kroner på de tre skolene Skogbygda, Framtun og Fenstad for å erstatte de gamle oljefyrene med nye væske-til vann varmepumper, som var løsningen med best inntjening. Bygdas andre skoler har allerede gått over på el eller sentralvarme, og Nes er nå en oljefri kommune.

Boret i bakken

Varmen hentes fra hull i bakken på rundt 20 meter. Framtun skole har seks hull, mens Skogbygda og Fenstad har sju hull.

- Vi måler responsen for å finne antall brønnmeter vi må borre i fjellet, forklarer Aarnes.

Virkningsgraden er fem ganger, som betyr at per tilførte kilowatt kan skolen hente ut fem kilowatt tilbake.

- Sånn det ser ut nå kan vi i hvert fall klare å tjene inn dette på 10 til 12 år som følge av virkningsgraden og teknologien, sier Aarnes.

Varme fra sola

Leverandøren er Nordisk Energikontroll AS som holder til på Skjetten, og har hatt Nes kommune som kunde i mange år. Systemet fungerer slik at fjellet lades opp av sola, og energien tas deretter opp fra bakken.

- Hvis elkjelen eller varmepumpa stopper får driftspersonell melding på sms eller e-post. Trengs det mer varme kan dette justeres via internett, forklarte Ola Feby og Tor Sveine fra Nordisk Energikontroll AS.

Borringen begynte i mars og anlegget sto ferdig i september. Nes er dermed først på Romerike til å fase ut de gamle oljefyrene.