annonse

Svarer du på brukerundersøkelsene, bidrar du til bedre kommunale tjenester

Ber om svar
Ber om svar: Lise Helene Leroy Wilhelmsen, rådgiver, strategi- og utviklingsavdelingen Nes kommune, ber nesbuene bidra med å svare på brukerundersøkelsene. På den måten kan de også være med og forbedre tjenestene Nes kommune leverer. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Brukerundersøkelser er et viktig verktøy for Nes kommune. Derfor er det også viktig at brukerne deltar på disse undersøkelsene.

Jan Erik Hæhre

Rådhuset

- Her har brukerne helt klart en faktisk mulighet til å påvirke de kommunale tjenestene, konstaterer Lise Helene Leroy Wilhelmsen, rådgiver i strategi- og utviklingsavdelingen i Nes kommune.

- Alt som kommer fram i disse undersøkelsene blir tatt med videre når vi evaluerer tjenestene, konstaterer Wilhelmsen.

Hun ønsker på vegne av kommunen å synliggjøre det arbeidet som gjøres kontinuerlig med disse undersøkelsene, og bare i høst skal det gjennomføres en brukerundersøkelse i fem av kommunens tjenesteområder.

Omfattende produksjon

Kommunens tjenesteproduksjon er omfattende, og antall brukere av de ulike tjenestene er selvsagt varierende. Noen tjenester, som skole, involverer mange nesbuer, mens andre områder har langt færre brukere.

Dette tas selvsagt med i vurderingene. Og undersøkelsene gjennomføres ifølge Wilhelmsen på ulike måter. Det skyldes selvsagt at det på enkelte områder er mer sensitive enn andre. En av høstens undersøkelser er en slik. Den handler om barnevernet.

Alt er anonymt

Wilhelmsen understreker at alle svar er anonyme for byråkratene på rådhuset. De bruker undersøkelser som er utarbeidet av KS, kommunenes organisasjon.

- De har laget standarden. På den måten kan vi lettere sammenlikne oss med andre kommuner, sier Wilhelmsen.

I utgangspunktet skal alle tjenesteområder sjekkes gjennom slike brukerundersøkelser annethvert år. Men for en del av tjenesteområdene er det første gang kommunen har en slik undersøkelse i år.

Spent på resultatene

Wilhelmsen sier de uansett er spent på resultatene. For de områdene der undersøkelsen gjennomføres for andre gang, er det interessant å se om det har vært noen endringer.

- Men det blir også morsomt å se resultatene av de nye undersøkelsene, sier rådgiveren. Hun understreker at kommunen på de store tjenesteområdene ikke har mulighet til å spørre alle. Der blir et representativt utvalg tilbudt å svare på undersøkelsene.

- Vi vil sette stor pris på at de som spørres setter av litt tid og svarer på undersøkelsen, sier Wilhelmsen, og peker på at det er viktig for kommunen å ha et så godt grunnlag som mulig.

Fem undersøkelser

I andre halvdel av 2017 skal følgende fem tjenesteområder gjennom en slik undersøkelse: Vann og avløp, helsestasjon 0-5 år, byggesaksbehandling, biblioteket og barnevernstjenesten.

- Undersøkelsene er lagt opp med en rekke spørsmål. Så får man i tillegg anledning til å gi en helhetsvurdering, og det er satt av plass til generelle kommentarer også. Dette analyseres, og så gås det gjennom med virksomhetene, sier Wilhelmsen.

Hun forteller at kommunen ikke er pålagt å gjennomføre slike brukerundersøkelser, men det er noe Nes kommune har valgt å gjøre.

- Vi skal levere tjenester med god nok kvalitet, da er det også essensielt å spørre brukerne, avslutter rådgiveren.

Vi skal levere tjenester med god nok kvalitet, da er det også essensielt å spørre brukerne.

Lise Helene Leroy Wilhelmsen, rådgiver i strategi- og utviklingsavdelingen