annonse

Sier nei til brakker med soveplasser på næringsområder

Får nei
Får nei: I Kulmoen ønsker de en brakkerigg med soveplasser. Det sier Nes kommune nei til. (Foto: Tommy Simon Norum)

Nes kommune har prins- ipielt sagt nei til pendler- boliger knyttet til nærings- eiendommer.

Jan Erik Hæhre

Derfor sier kommunen også nei når Feiring Bruk AS søker om å få rive eksisterende driftsbygning og sette opp en ny brakkerigg med ni overnattingsplasser i det nedlagte grustaket i Vormsund.

Kommunen påpeker i avslaget at tiltaket er i strid med reguleringsplanen for området. I tillegg skriver kommunen i avslaget at etablering av pendlerboliger i tilknytning til næringseiendommer ble behandlet som en prinsippsak i formannskapet i mars, og politikerne sa nei til dette.

Feiring Bruk jobber med å fylle igjen det nedlagte grustaket, og peker i søknaden på at det i uttaksområdet tillates midlertidig etablering av bygninger som er nødvendige for driften av uttaket.

Brakkerigg for ansatte defineres av selskapet som bygning nødvendig for driften. Kommunen mener imidlertid at brakkerigg med overnattingsplasser ikke faller inn under den beskrivelsen.

– Det er ikke nødvendig for driften av mottaket, skriver kommunen i avslaget.

I tillegg peker kommunen på at dette er et område med mye trafikk, støy og støv, som ikke egner seg for overnatting.