annonse

- Setebelter hjelper ikke når elevene må stå

Stående elever blir ingen beltehelter
Stående elever blir ingen beltehelter: Det hjelper ikke med superhelter for elevene som må stå på skolebussen. De er ikke sikret på noe som helst vis. Dette bildet er fra tirsdagens beltehelt-aksjon på Neskollen. Begge (Foto: John Arne Paulsen)
Reagerer
Reagerer: Gro Westerhagen Ilseng er en av mange som reagerer på at skolebarn fortsatt må stå på bussen.

Også dette skoleåret har startet med at mange elever står på bussen til og fra skolene i Nes.

John Arne Paulsen

SKOLESKYSS

Tidligere denne uka omtalte vi Ruter AS og Fylkeskommunens «beltehelt-kampanje» med søkelyset rettet mot skoleelvenes bruk av setebelter på bussene. Det viser seg at antallet elever som bruker setebelte på skolebussen er skuffende lavt, og at det derfor jobbes med å skape en holdningsendring blant elevene. Et annet problem er at skolebarn må stå på bussene. Raumnes har fått mange henvendelser om dette etter tirsdagens artikkel.

Ikke plass til alle

Gro Westerhagen Ilseng fra Opaker er en av mange som reagerer på dagens situasjon.

- Beltehelt-kampanjen er jo et bra tiltak, men det er også viktig å få fram at en del skolebarn helt ned i førsteklasse står i bussen fordi man skal spare penger. Det er dessverre fortsatt ikke seteplass til alle, fastslår Ilseng.

Hun og flere med henne viser blant annet til overfylte skolebusser fra Bjertnestunet og Opakermoen til Skogbygda. En annen forelder, som ønsker å være anonym, forteller at også busser med ungdomsskoleelever er overfylte, slik at elever må stå i midtgangen. Der er det som kjent ingen mulighet for eleven til å sikre seg.

- Om en buss i verste fall skulle frontkollidere i 60 kilometer i timen, fyker eleven ut av frontruta. Vi kan ikke ha slike forhold på skolevegene, fastslår Westerhagen Ilseng.

Ruter svarer

Utfordringene knyttet til skolebarn som må stå på bussen har vi omtalt i en rekke artikler de siste årene. Sist Raumnes omtalte dette, viste Ruter AS kun til at fylkeskommunen og kommunen har hovedansvaret for å organisere skoleskyssen. Denne gang har vi imidlertid fått en redegjørelse fra kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg i Ruter. Hun forteller at det denne uka ble satt inn to-tre ekstra avganger for å imøtekomme problemet med enkelte fulle busser.

- Ruter er opptatt av at skoletransporten med buss skal være trygg. Skolebussene som benyttes er utstyrt med setebelter, som vi oppfordrer alle elever til å bruke. Skoleskysstilbudet er dimensjonert slik at det totalt sett er et sete med setebelte til alle som har rett til skoleskyss i forbindelse med skolens start og sluttid, sier Janborg. Hun legger til at Ruter har en tett dialog med skole og operatør, og følger med på kapasiteten for å dimensjonere tilbudet riktig.

Forskriften

Trygg Trafikk fastslår det faktum at det ikke er tillatt å la passasjerene stå på skolebussen. En forskrift som trådte i kraft i 2013 forbyr dette. Trygg Trafikk understreker at fylkeskommunen og kommunen har en dimensjoneringsplikt basert på følgende paragraf i forskriften:

«Fylkeskommunen plikter å dimensjonere skoleskysstilbudet ut fra at skoleelever med rett til skyss skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert».

Forskriften gjelder imidlertid ikke når transporten foregår med fylkeskommunens ordinære rutetilbud og busser i klasse 1, det vil si såkalte bybusser.

- Det skal da ikke spille noen rolle hva slags buss elevene går inn på. Bussorganiseringen må være god nok til at det er sitteplass til alle, understreker Westerhagen Ilseng.

Janborg viser uansett til at det hender at elevene reiser utenom de planlagte start- og sluttidene som skolen har oppgitt.

- Meld fra

- Det gjør at det fra tid til annen kan bli enkelte avganger med ståplasser. Det forsøker vi å unngå, og dersom det over tid er ståplasser på enkelte avganger, oppfordrer vi til å ta kontakt med skoleskyssansvarlig på skolen og melde fra. Da må det settes inn ekstra kapasitet, fastslår Ruters kommunikasjonssjef.

Westerhagen Ilseng er også opptatt av at man må melde fra om uholdbare forhold. Hun viser til at det i flere år har vært et kjent problem at små barn må stå på bussen.

- Da jeg tok opp tilsvarende situasjon med busselskapet for noen år siden, fikk jeg til svar at bussene hadde registrerte sitteplasser og ståplasser. Jeg fikk også beskjed om at de ikke hadde tid til å sjekke hvert enkelt barn vedrørende sikkerhetsbelter. En bussjåfør ba oss melde fra hver gang det var uregelmessigheter, slik at de kunne bedre seg. Det er et godt råd. Så meld fra, maner hun.

Om en buss i verste fall skulle frontkollidere i 60 kilometer i timen, fyker eleven ut av frontruta. Vi kan ikke ha slike forhold på skolevegene.

Gro Westerhagen Ilseng

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.